سايت خبري و تحليلي جنوب ايران : يك نمونه ازدواج آسان و بدون شعار
دوشنبه، 20 دی 1395 - 01:10 کد خبر:29308
سيده زهرا كاظمي نيا

رسانه و مشاورين زيادي از ازدواج آسان حرف مي زنند اما چرا ازدواج سخت تر و سخت تر شده است؟ يك دليل اين است كه همه مرگ را براي همسايه مي خواهند! البته اگر ازدواج آسان را بشود مرگ نام نهاد. در مثل جاي مناقشه نيست.
 
اجازه بدهيد يك نمونه واقعي ازدواج آسان را برايتان خلاصه بنويسم:
 
دوستي داشتم كه از خواستگاران زياد خوشحال بود ولي اينكه هيچ كدام به جلسه سوم و خواستگاري نمي رسد ناراحت. يك روز از من پرسيد: بنظرت مشكل من چيه؟ گفتم از نگاه تو هست عزيزم. ببين ازدواج را چطور مي بيني؟ نگاه كن از اقاپسر چه انتظاراتي داري؟ تو منگنه قرارش ميدي يا باهاش همدل ميشي؟ وگرنه يعني همه مشكل دارند و تو بي عيبي؟ ببين عيب كارت كجاست گلم.
 
جواب داد: موردهاي خوبي هستند. سالم و با خانواده اند ولي نمي دونم چرا وقتي نوبت مراسم ازدواج و هزينه هاي معمول مي شه گارد دفاعي مي گيرند و بعد غيبشون مي زنه؟
 
خنديدم و گفتم عيب كارت همينه. تو اين وضعيت اقتصادي كه الحمدلله همه از بس فكر جوانان هستند اوضاع خوبه! انتظار داري حساس نشه طرف؟ مثل بقيه نباش وگرنه مي ترشي ها.
 
انگار كه بهش برخورده باشه گفت: اصلا هم اينطور نيست. من خودم نخواستم!
دو ماه بعد ديدم زنگ زد و گفت براي عقد ميخوام دعوتت كنم
خيلي خوشحال شدم چون نگفته بود نامزد كرده
 
چند روز بعد زنگ زد و گفت فلان روز بيا قم حرم حضرت معصومه(س). خدا يك سيدي رو نصيبم كرده كه نميدونم عجيب مهرش تو دلم نشسته. هيچي از مال دنيا نداره.حتي پدر هم نداره. ولي مهرش به دلم نشست و خيلي دوستش دارم زهرا. تصميم گرفتيم يك عقد محضري بگيريم و حتي هزينه شام و شيريني هم نديم. خيلي حرف خورديم ولي پدر و مادرم خدا رو شكر ما رو درك كردن.
 
بعدشم تصميم گرفتيم عقدمون رو اينجا بذاريم. تا امروز خيلي حرف و غرولند شنيديم ولي چه همسرم و چه خودم دلمون قرصه.
 
همسرم گفت كه دلم نميخواد آرزوي لباس سفيد عروسي رو خودت و پدر و مادرت داشته باشن. حداقل با لباس عروس باش حتي شده قرضي. هزينشم هر چي بشه از زير سنگم باشه درميارم مي دم. منم فقط به خاطر سيد لباس عروس پوشيدم چون مي دونم خوشحال ميشه. چون مي دونم پدر و مادرها خوشحال ميشن. پدر و مادرن ديگه.
 
خلاصه سرتان را درد نياورم.
عقدش رفتم و به عنوان تنها فرد غير از پدر و مادر خودش و پدر و مادر همسرش حضور داشتم كنارش و دستاش تو دستم بود. اخ كه چقدر شادي رو تو دست و چشمانش مي ديدم.
 
ازدواج آسان يعني همين.
 
حالا هي صفحه ها مطلب بنويسيد و ساعت ها حرف بزنيد.
 
ازدواج آسان يعني همين كه پاي طرف مقابلت بايستي و اسير غرولند و انتظارهاي بيجاي فاميل و اقوام نباشي كه فقط مي خوان شامي بخورن و بعدشم غرولند و غيب كردن پشت صاحب مجلس و عروس و داماد. مشكل ازدواج تو كشور ما يكيش همينه. ازدواج آسان عرضه و شجاعت مي خواهد اما خيلي ها در عمل (نه حرف زدن) اين شجاعت و عرضه را ندارند.
 
ياد بگيريم به جوانان كمك كنيم نه اينكه سختشون بگيريم و هي ازدواج رو دشوار. امروزه زندگي و ازدواج به اندازه كافي سخت شده. امروزه به اندازه كافي عواطف و احساسات دختران سرزمين ما به خاطر ازدواج نكردن داره آسيب مي بينه.
 
امروز خيلي پسرها به خاطر تنهايي سراغ اعتياد و فسادهاي ديگر مي روند. پس خواهشا و لطفا آسان بگيريد اونم بدون شعار!