سايت خبري و تحليلي جنوب ايران : هر شهرستان هرمزگان چند شوراي شهر و روستا دارد؟
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 11:50 کد خبر:29352
در مجموع 1374 شوراي شهر و روستا در انتخابات اردييبهشت ماه 96 در هرمزگان شكل مي‌گيرد كه بيشترين تعداد شوراها در شهرستان بندرعباس و ميناب با 212 و 229 شوراي شهر و روستا است.

به گزارش جنوب ايران، بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوي رئيس ستاد انتخابات استان هرمزگان، در انتخابات 29 ارديبهشت ماه 96 كه شاهد برگزاري همزمان انتخابات شوراهاي شهر و رياست جمهوري در سراسر استان و علاوه بر آن انتخابات مياندوره‌اي مجلس در غرب استان خواهيم بود، در مجموع 1374 شوراي شهر و روستا در هرمزگان شكل مي‌گيرد كه بيشترين تعداد شوراها در شهرستان بندرعباس و ميناب با 212 و 229 شوراي شهر و روستا است.
 
 
در زير تعداد دقيق شوراهاي شهر و روستا در هر شهرستان به تفكيك عنوان شده است.
 
تعداد شوراهاي شهر و روستا در كل استان هرمزگان: 1374
تعداد شوراي 9 نفره شهري: 1 (بندرعباس)
تعداد شوراي 7 نفره شهري: 1 (ميناب)
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 36
تعداد شوراي 5 نفره روستايي: 121
تعداد شوراي 3 نفره روستايي: 1217
.....................................................
تعداد شوراهاي شهر و روستا در شهرستان بندرعباس: 212
تعداد شوراي 9 نفره شهري: 1
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 4
تعداد شوراي 5 نفره روستايي: 22
تعداد شوراي 3 نفره روستايي: 185
.....................................................
تعداد شوراهاي شهر و روستا در شهرستان ابوموسي: 2
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 1
تعداد شوراي 3 نفره روستايي: 1
......................................................
تعداد شوراهاي شهر و روستا در شهرستان بندرخمير: 53
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 2
تعداد شوراي 5 نفره روستايي: 7
تعداد شوراي 3 نفره روستايي: 44
.......................................................
تعداد شوراهاي شهر و روستا در شهرستان بشاگرد: 167
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 2
تعداد شوراي 5 نفره روستايي: 2
تعداد شوراي 3 نفره روستايي: 163
............................................................
تعداد شوراهاي شهر و روستا در شهرستان بندرلنگه: 134
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 5
تعداد شوراي 5 نفره روستايي: 9
تعداد شوراي 3 نفره روستايي: 120
.............................................................
تعداد شوراهاي شهر و روستا در شهرستان بستك: 69
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 2
تعداد شوراي 5 نفره روستايي: 12
تعداد شوراي 3 نفره روستايي: 55
...............................................................
تعداد شوراهاي شهر و روستا در شهرستان پارسيان: 53
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 3
تعداد شوراي 5 نفره روستايي: 3
تعداد شوراي 3 نفره روستايي : 20
..................................................................
تعداد شوراهاي شهر و روستا در شهرستان جاسك: 53
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 1
تعداد شوراي 5 نفره روستايي: 1
تعداد شوراي 3 نفره روستايي: 116
...................................................................
تعداد شوراهاي شهر و روستا در شهرستان حاجي آباد: 103
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 3
تعداد شوراي 5 نفره روستايي: 4
تعداد شوراي 3 نفره روستايي: 96
....................................................................
تعداد شوراهاي شهر و روستا در شهرستان رودان: 123
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 3
تعداد شوراي 5 نفره روستايي: 13
تعداد شوراي 3 نفره روستايي: 107
.....................................................................
تعداد شوراهاي شهر و روستا در شهرستان سيريك: 67
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 3
تعداد شوراي 5 نفره روستايي: 4
تعداد شوراي 3 نفره روستايي: 60
......................................................................
تعداد شوراهاي شهر و روستا در شهرستان قشم: 163
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 4
تعداد شوراي 5 نفره روستايي: 18
تعداد شوراي 3 نفره روستايي 141
.......................................................................
تعداد شوراهاي شهر و روستا در شهرستان ميناب: 229
تعداد شوراي 7 نفره شهري: 1 (شهر ميناب)
تعداد شوراي 5 نفره شهري: 3
تعداد شوراي 5 نفره روستايي: 26
تعداد شوراي 3 نفره روستايي: 199
............................................................................
* تعداد كل اعضاي شوراهاي شهر و روستا در كل هرمزگان: 4452 نفر
* به طور متوسط از هر 415 نفر در استان هرمزگان يك نفر عضو شوراي يك شهر يا يك روستا است.
 
منبع: جنوب ايران