پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : راهنماي قدم به قدم: بعد از تصادف اين كارها را انجام دهيد
یکشنبه، 27 فروردین 1396 - 15:42 کد خبر:31056
تصادفات رانندگي به شرط آنكه خسارت جاني نداشته باشند، آنقدرها اعصاب خردكن نيستند. در چنين مواقعي تنها بايد قوانين را بلد باشيد و بدانيد حركت بعدي كدام است.


 
تصادفات رانندگي به شرط آنكه خسارت جاني نداشته باشند، آنقدرها اعصاب خردكن نيستند. در چنين مواقعي تنها بايد قوانين را بلد باشيد و بدانيد حركت بعدي كدام است. اين راهنماي قدم به قدم دقيقا براي همين منظور نوشته شده است. مي توانيد با خواندن آن، هنگام تصادفات رانندگي بيشتر از هميشه كنترل اعصاب و رفتار خود را در دست بگيريد و با استراتژي جلو برويد.

بعد از حادثه اين كارها را حتما انجام دهيد


مطمئن شويد كه كسي آسيب جاني نديده: همان لحظه اي كه حادثه اتفاق مي افتد، دقت كنيد كسي آسيب جاني نديده باشد. در صورت وقوع حادثه جاني براي فردي در آن حادثه، سريعا با پليس 110 و اورژانس 115 تماس بگيريد و شرح حادثه را اعلام كنيد. چون افسر كارشناس مي آيد و نياز به قضاوت و تشخيص خاطي دارد، محل و چينش حادثه را به هم نزنيد. حواس تان باشد كه با موبايل تان حتما از صحنه حادثه عكس بگيريد.
 
راهنماي قدم به قدم اقدام هاي عملي بعد از تصادف رانندگي

براي ناقصي مدارك مان نگران باشيم: يك ابهام بزرگ در مورد ناقصي مدارك وجود دارد. اولا كه حتما دقت كنيد كه هر وقت سوار ماشين ها مي شويد مدارك را به طور كامل همراه خود داريد. كارت ماشين، بيمه نامه و گواهي نامه را حتما همراه داشته باشيد. اگر هم خداي نكرده تصادف كرديد بلافاصله بررسي كنيد كه مدارك را كاملا در اختيار داريد يا خير. اگر مدارك تان كامل نبود بگوييد برايتان بياورند. اگر هم دسترسي به مدارك تان نداريد نگران نباشيد؛ به كارتان رسيدگي مي شود.

در صورتي كه خسارت چقدر باشد بهتر است صلح كنيم: اگر مشخص است كه طرف مقابل مقصر است و تخمين مي زنيد كه خسارت وارده كمتر از شش ميليون تومان است، سعي كنيد با هم سازش كنيد؛ مقصر يك كوپن بيمه نامه به شما بدهد، يك شماره تماس از او بگيريد، فردا با كارت شناسايي، بيمه نامه، گواهي نامه و برگ معاينه فني به مركز خسارت شركت بيمه اي كه مقصر از آنجا بيمه نامه خريده  مراجعه كنيد و تشكيل پرونده بدهيد. البته اگر زيان ديده گواهي نامه و بيمه نامه متعبري نداشته باشد شركت بيمه بدون كروكي خسارت نمي دهد. ار سر صحنه تصادف مي بينيد كه مدارك طرف مقصر مشكوك است يا مداركش كامل نيست، حتما بايستيد تا افسر پليس بيايد.

خسارت بالاي شش ميليون تومان، كروكي افسر را لازم دارد: اگر مقصر مشخص است اما مي دانيد خسارت وارده به شما بيش از شش ميليون تومان است باز هم كروكي افسر لازم است. در همان زماني كه منتظر افسر هستيد، با گوشي خود از صحنه تصادف عكس بگيريد.

اگر افسر نيامد چه كنيم: چند بار ديگر به پليس زنگ بزنيد. به اپراتور بگوييد كه قرار بوده افسر بيايد اما نيامده. او خودش توضيح مي دهد كه صحنه را ترك كنيد يا بمانيد. حتما كد اپراتو تلفن 110 را يادداشت كنيد؛ چون ممكن است براي پيگيري هاي بعدي لازم شود. در پايان با طرف مقصر، به شركت بيمه گر طرف مقصر برويد.

در مود بيمه شخص ثالث بايد چند نكته را بدانيد

فرصت پنج روزه اعلام خسارت: وقتي تصادف رخ مي دهد فقط تا پنج روز فرصت داريد تا سراغ نمايندگي بيمه اي برويد كه بيمه نامه را از او خريده ايد. بهترين توصيه اين است كه فقط به فاصله يك روز بعد از حادثه برويد و مورد خسارت را اعلام كنيد.

سقف پرداخت خسارت هر كوپن بيمه نامه: هر كوپن بيمه نامه، خسارت هاي مالي را تا شش ميليون و 300 هزار تومان و خسارت هاي جاني و جراحتي را تا 253 ميليون تومان پوشش مي دهد. البته حتما بيمه نامه تان را چك كنيد. شايد شركت بيمه گر، براي گرفتن پول بيشتر حق بيمه، به شما نگفته و ناخواسته قصد خير داشته، چون حالتي هم وجود دارد كه سقف پرداخت خسارت مالي تا 30 ميليون تومان تعيين شود. بهتر است همين حالا بيمه نامه تان را نگاهي بيندازيد.
 
راهنماي قدم به قدم اقدام هاي عملي بعد از تصادف رانندگي

يك حساب و كتاب مهم: اگر خسارتي كه به طرف مقابل تحميل كرده ايد بيش از 500 هزار تومان است و تخفيف عدم خسارت تان كمتر از چهار سال است، خيالت تان راحت! از كوپن بيمه نامه استفاده كنيد. چون اين رقم خسارت بيشتر از تخفيفي است كه در سال آينده بابت استفاده نكردن تان از كوپن هاي بيمه نامه تان دريافت خواهيد كرد. اين داستان براي خسارت هاي بالاي يك ميليون توماني كه به طرف مقابل تحميل كرده ايد هم مصداق دارد.
 
اگر چنين خسارتي را بايد پرداخت كنيد و در سال هشتم تخفيف هستيد حتما از كوپن بيمه نامه تان استفاده كنيد اما به آنهايي كه خيلي دست و دل باز نيستند مي توانيم تبريك بگوييم كه يك بندگزارش به مذاق شان است. اگر خسارتي كه در تصادف ايجاد كرده ايد، كمتر از 200 هزار تومان است مي توانيد اصلا دور و بر پاره كردن و استفاده كردن از كوپن نرويد. البته اگر در طول يك سال از چهار كوپن بيمه نامه استفاده كرده باشيد، فروشنده بيمه يعني بيمه گر، براي سال آينده به سختي بيمه تان مي كند و حتما بايد مبلغي اضافه بر مبلغ معين پرداخت كنيد. حواس تان هم باشد اين چهار كوپني هم كه گفتيم بايد در چهار حادثه مجزا استفاده شود. به زبان ساده تر نمي توانيد در يك حادثه از چهار كوپن استفاده كنيد.

نكاتي كه بايد درباره بيمه بدنه بدانيد

حواس تان به تخفيف ها باشد: قيمت ماشين هر چه بالاتر باشد، حق بيمه بدنه بشتر مي شود. البته مي توانيد در صورتي كه در سال گذشته از كوپن بيمه نامه استفاده نكرده باشيد تخفيف بگيريد. اگر خودرو صفركيلومتر باشد مي توانيد تا 70 درصد تخفيف بگيريد. اين را حتما حواس تان باشد كه اعمال كنيد؛ همه پوشش هاي بيمه اي را با 70 درصد تخفيف بخريد. ماشين شما صفر كيلومتر است و تخفيف هم كه زياد! پس بهتر است تا داغ است بچسبانيد. اما سال هاي بعد براي انتخاب پوشش هاي بيمه اي كمي مطالعه كنيد، چون ديگر با اين ميزان تخفيف رو به رو نخواهيد بود. البته هرچه سال هاي تخفيف عدم خسارت بالاتر برود تخفيف بيشتري هم مي دهند؛ سال اول 25 درصد، سال دوم 35 درصد، سال سوم 45 درصد، سال چهارم 60 درصد.

دقت كنيد كه تخفيف فقط روي پوشش هاي اصلي اعمال مي شود يا روي پوشش هاي فرعي هم هست؟ اگر مي بينيد بين قيمت بيمه بدنه شركت هاي مختلف تفاوت وجود دارد، يكي از دلايل اين موضوع، دادن يا ندادن تخفيف به رديف هاي فرعي بيمه بدنه مربوط مي شود.

موقع فروش ماشين چه كار كنيم: هر وقت خواستيد خودروي خود را بفروشيد مي توانيد بيمه تان را با همه تخفيف هايش تا شش ماه نگه داريد و براي ماشين جديد خود استفاده كنيد. اگر هم نخواستيد خودروي ديگري بخريد مي توانيد فسخش كنيد اما باقي مانده پول تان به صورت كوتاه مدت محاسبه و پرداخت مي شود. البته اگر روزشمار محاسبه مي شد سودتان بيشتر بود و مبلغ بيشتري مي گرفتيد اما چون شما تمايل به فسخ بيمه نامه داريد به همان روش كوتاه مدت محابسبه مي شود.
 
راهنماي قدم به قدم اقدام هاي عملي بعد از تصادف رانندگي

بيمه بدنه چه نوع سرقتي را پوشش مي دهد: اصل بيمه بدنه خطرات اصلي را پوشش مي دهد. اين خطرات اصلي شامل آتش سوزي، صاعقه، انفجار، حادثه و سرقت كلي مي شود. آن سرقتي كه در بيمه نامه مي بينيد، شامل سرقت كل خودرو مي شود نه سرقت قسمتي از خودرو. مثلا اگر زاپاس خودرو را بدزدند شركت بيمه مي گويد پوشش «سرقت در جاي قطعات» نداشته است و ما هم خسارت نمي دهيم. آن وقت عقلاني هم نيست بگوييد كاش كل ماشينم را يك جا دزديده بودند. مگر اينكه خودرويتان اسقاطي باشد كه همان بهتر! هوا كمتر آلوده مي شود!

آيا مي شود همان روز حادثه، بيمه بدنه بخريم: يك شايعه قوي وجود دارد كه براساس آن گفته مي شود امكان بيمه كردن خودرو در روز وقوع حادثه وجود دارد. يك كارشناس بيمه مي گويد به هيچ وجه امكان بيمه كردن خودرو در روز وقوع حادثه وجود ندارد. او توضيح مي دهد كه وقتي امروز اقدام به خريد بيمه بدنه يا حتي شخص ثالث مي كنيم، تازه از ساعت 12 شب بيمه بدنه اعمال مي شود.

مقصر را پيدا نكنيم: يكي از اتفاقاتي كه زياد مي افتد اين است كه خودرويمان را در كنار خيابان پارك كرده ايم و وقتي بر مي گرديم مي بينيم كسي به خودرويمان زده و رفته است. مخصوصا در روزهاي برفي كه خيابان ها لغزنده است. در چنين روزهايي خودرو در پارك است اما ممكن است يك خودرو كه لغزيده است به ماشين شما بزند و سر صحنه حادثه هم نايستد. پس مقصر را نمي توانيد پيدا كنيد. اينجا بايد چه كرد؟


رحماني، كارشناس بيمه مي گويد مي توانيد در چنين شرايطي هم سراغ شركت بيمه برويد. به گفته رحماني، كارشناس بيمه اگر خسارت پايين باشد يعني خسارت هاي تا مبلغ دو سه ميليون تومان، به راحتي از سوي شركت بيمه پرداخت مي شود. رحماني اضافه مي كند: «اگر خسارت سنگين باشد، كارشناس رسمي شوراهاي حل اختلاف، كروكي فرضي مي كشد و خسارت تان را پرداخت مي كنند.»

اگر اقساط مان را تسويه نكنيم خسارت مي گيريم: بعضي از شركت ها، بيمه بدنه را قسطي مي فروشند. رحماني، كارشناس بيمه مي گويد اگر خسارت مبلغ كمي باشد، شركت به راحتي خسارت را پرداخت مي كند اما اگر مثلا فقط 25 درصد اقساط را پرداخت كرده باشيد، بعيد است خسارتي كه معادل 75 درصد قيمت خودرو است از سوي شركت بيمه پرداخت شود. شركت بيمه معمولا در چنين مواقعي مي گويد اقساط تان را تسويه كنيد تا خسارت را پرداخت كنيم.