پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : آنچه در مورد احضاريه و تفاوت آن با اخطار بايد بدانيد
پنجشنبه، 31 فروردین 1396 - 11:10 کد خبر:31119
در اين گزارش، نكاتي درباره احضاريه و تفاوت آن با اخطار ذكر شده است.

در اين گزارش، به بيان برخي نكات مهم در مورد احضاريه و تفاوت آن با اخطار پرداخته شده است.
 
احضاريه چيست؟
 
دستور به حاضر شدن و فراخواندن شخص يا اشخاص به عنوان مظنون يا متهم و يا شاهد و مطلع به وسيله بازپرس يا مراجع قضايي، براي اداي توضيحات يا بازجويي و هر امر لازم ديگر در نزد ايشان و در زمان معين، احضار اشخاص گويند و به وسيله ابلاغ ورقه احضارنامه صورت مي‌گيرد. در برخي موارد احضار متهم، نتيجه عدم توجه به احضار دادگاه و عدم حضور، صدور دستور جلب است.
 
اگر مدعي‌عليه بدون دليل حاضر نمي‌شود، قاضي مي‌تواند او را جلب و نيز تعزير كند و اگر به دلايلي مانند بيماري، حبس و غيره حضور خوانده (مدعي‌عليه) ممكن نباشد، اگر در آن محل، حاكم يا قاضي باشد به او نيابت داده مي‌شود و اگر نباشد، قاضي فرد صالحي را به جانشيني خود مي‌فرستد تا در همان محل، داوري كند.
 
تفاوت احضار و اخطار
 
اخطار بيشتر در امور مدني صادر و ابلاغ مي‌شود و اخطار در موضوع به معناي يادآوري امري به فرد يا افرادي در پرونده‌هاي حقوقي است؛ برعكس احضار جنبه امري، اطلاعي و اعلامي دارد و ضمانت اجرايش صدور «دستور جلب» نيست.