پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : زلزله كرمانشاه؛ رسوايي مهندسي ساختمان در ايران
چهارشنبه، 24 آبان 1396 - 10:34 کد خبر:34270
جعفر محمدي

عجيب است كه در اين كشور، يك اجاق گاز يا يك لامپ كم مصرف چند هزار توماني، گارانتي دارد و سازنده اش تا زمان مشخصي، در برابر آنچه ساخته و فروخته، مسؤول است...

در تصاوير و فيلم هاي منتشر شده از زلزله كرمانشاه، خانه هاي تخريب شده اي ديده مي شود كه مربوط به مسكن مهر هستند و قاعدتاً مربوط به همين چند سال اخير هستند.

 

هر چند مي توانيم موضوع را صرفاً از منظر يكي از صدها مشكل بر جاي مانده از دوران دولت احمدي نژاد بررسي كنيم - كه در جاي خود اين گونه هم هست - ولي مي خواهيم با نگاهي عميق تر به موضوع بنگريم و سخن از رسوايي مهندسي ساختمان در ايران به ميان آوريم.

 

درست است كه بناهاي مسكن مهر در زمان دولت احمدي نژاد ساخته شده اند ولي مگر نه اين است كه همه آنها را مهندسان اين كشور ساخته و نيز بر ساخت شان نظارت كرده اند؟! همان مهندساني كه بعد از احمدي نژاد هم هستند و همچنان به كار ساخت و ساز مشغول؟!

زلزله كرمانشاه؛ رسوايي مهندسي ساختمان در ايران

 

چگونه مي توان پذيرفت بناهاي قديمي تر كه تابع اين همه مقررات ساختماني نبوده اند، در زلزله سالم مانده اند ولي مسكن هاي مهر و غير مهر كه جديدالاحداث بوده اند، آسيب هاي جدي ديده و حتي تلفات جاني هم بر ساكنان شان تحميل كرده اند.

 

موضوع مسكن مهر نيست؛ ضعف ساختار مهندسي كشور است. در زلزله هاي قبلي هم مواردي از آسيب و تخريب بناهاي نوساز گزارش شده است ولي گويا قرار نيست چاره اي براي اين موضوع انديشيده شود.

 

سال ها پيش در تركيه زلزله اي آمد و بسياري از ساختمان هاي نو فرويختند و مهندساني كه بر آن ساختمان ها نظارت كرده و مهر تاييد بر بنايشان زده بودند تحت تعقيب قرار گرفتند؛ از آن به بعد مهندسان تركيه فهميدند كه پايان كار يك ساختمان، آغاز مسؤوليت آنها براي يك عمر است.

 

اينك ايران درگير چنين مشكلي است. چه كسي مي تواند با اطمينان بگويد اگر زلزله اي به قدرت زلزله كرمانشاه ، شهري پرتراكم مثل تهران را بلزراند، هيچ كدام از خانه هايي كه مهندسان ايران ساخت شان را تاييد كرده اند، فرو نخواهد ريخت؟!

 

عجيب است كه در اين كشور، يك اجاق گاز يا يك لامپ كم مصرف چند هزار توماني، گارانتي دارد و سازنده اش تا زمان مشخصي، در برابر آنچه ساخته و فروخته، مسؤول است ولي نه سازندگان و نه مهندسان ناظري كه ساختمان هاي گرانقيمت مي سازند و به مردم مي فروشند يا بر ساخت شان نظارت مي كنند، هيچ مسؤوليتي ندارند، حتي اگر آنچه ساخته اند بر سر مردم فرو بريزد و جانشان را بگيرد يا تا آخر عمر ويلچر نشين شان كند!

 

پيگري سريع، جدي و بدون اغماض پرونده خانه هايي كه در چند سال اخير با تاييد مهندسي ساخته شده و فروريخته اند و نيز، تدوين و تصويب قانون مسؤوليت سازندگان ساختمان، دو مطالبه جدي و حياتي مردمي است كه روي كمربندي جهاني زلزله زندگي مي كنند و حق دارند زنده بمانند.