پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : استفاده غيرمتعارف از تلفن همراه در مراكز درماني ممنوع شد
شنبه، 7 بهمن 1396 - 01:29 کد خبر:35360
مدير كل دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت از ابلاغ بخشنامه اي مبني بر ممنوعيت استفاده غير متعارف از تلفن همراه در حين انجام وظيفه در موسسات پزشكي، تشخيصي و درماني به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور خبر داد.


به گزارش جنوب ايران، حتما در مراكز درماني و بيمارستان‌ها به پزشكان و بخصوص پرستاراني بر خورده‌ايد كه بجاي رسيدگي به وضعيت بيماران و گوش دادن به وضعيت جسماني آنها، موبايل به دست مشغول شبكه‌هاي اجتماعي‌اند.

حالا با درك اين چالش كه اين روزها به بحران تبديل شده و تبعات خطرناكي كه براي جان بيماران داشته است، يك مسؤول در وزارت بهداشت از ممنوعيت استفاده غيرمتعارف از تلفن همراه در مراكز درماني خبر داده است.

 

عليرضا عسگري، مدير كل دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت از ابلاغ بخشنامه‌اي مبني بر ممنوعيت استفاده غير متعارف از تلفن همراه در حين انجام وظيفه در موسسات پزشكي،  تشخيصي و درماني به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور خبر داد.


وي گفت: بر اساس اظهار نظر متخصصين و كارشناسان صاحب نظر حوزه فرهنگ و رسانه، استقبال، ميزان استفاده و صرف زمان كاربران ايراني در شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان اينترنتي بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است و استفاده غير اصولي از فناوري هاي نوين در محيط اداري و اوقات مفيد كاري  مي تواند مخرب و حقوق گيرندگان خدمت را متاثر نمايد.

عسگري افزود: از طرفي بر اساس گزارشات دريافتي و مشاهدات عيني در بازديدهاي نظارتي از موسسات پزشكي، درماني استفاده كاركنان مراكز درماني از تلفن همراه و مشغوليت ورود به شبكه هاي اجتماعي در حين انجام وظيفه موجب نگراني در كيفيت ارائه خدمات درماني و كاهش ايمني بيمار، همچنين عدم رعايت حقوق گيرندگان خدمت، سلب اعتماد بيماران، گسترش عفونت و اختلال عملكرد تجهيزات حساس پزشكي و غيره را در پي خواهد داشت.

وي با بيان اين كه فرهنگ سازي و اعمال نظارت هاي مستمر به منظور كنترل و استفاده متعارف از تلفن همراه در موسسات پزشكي و بالاخص بيمارستانها و بخش هاي ويژه كاملا ضروري است، افزود: به همين دليل از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، هرگونه كاربري غير متعارف تلفن همراه و ورود به شبكه هاي اجتماعي در محيط كاري و شيفت فعال همكاران درماني، غيرمجاز و ممنوع اعلام مي شود و مسئوليت نظارت و كنترل آن با مسئولين مرتبط خواهد بود.

مدير كل دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت در پايان تاكيد كرد: به منظور رعايت حقوق بيماران ،موضوع فوق در سنجههاي 1و2 از استاندارد «ح-2-2» محور حقوق گيرنده خدمت در استانداردهاي اعتباربخشي نسل نوين ابلاغي سال 1395 مورد تاكيد قرار گرفته و بيمارستان‌ها بر اساس آن مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.

 
منبع: فارس