سايت خبري و تحليلي جنوب ايران : بياد والفجر ۸ و حماسه غواصان در اروند
پنجشنبه، 19 بهمن 1396 - 10:47 کد خبر:35507
ميانه هاي شب در ۲۰ بهمن ۱۳۶۴ غواصان دل به امواج خروشان اروند رود زدند تا با رمز "يا فاطمه الزهرا" آغازگر عمليات والفجر ۸ باشند و بدين ترتيب يكي از بزرگ ترين عمليات هاي نظامي تاريخ دفاع مقدس رقم خورد كه در آن رزمندگاني از استان هرمزگان نيز مشاركت فعال داشتند.

به گزارش جنوب ايران، ميانه هاي شب در ۲۰ بهمن ۱۳۶۴ غواصان دل به امواج خروشان اروند رود زدند تا با رمز "يا فاطمه الزهرا" آغازگر عمليات والفجر ۸ باشند و بدين ترتيب يكي از بزرگ ترين عمليات هاي نظامي تاريخ دفاع مقدس رقم خورد كه در آن رزمندگاني از استان هرمزگان نيز مشاركت فعال داشتند.
 
غواصان در اين عمليات با عبور از اروند بايد معابر وسيعي از مين ها و سيم خاردار را مي گشودند تا نيروها بتوانند در عمق فاو نفوذ كرده و دسترسي عراق به خليج فارس را سلب كنند.
 


 

بيش از ۱۰۰ هزار رزمنده ايراني در اين عمليات وسيع آبي - خاكي حضور داشتند.
 
حاج قاسم سليماني فرمانده وقت لشكر ۴۱ ثارالله درباره نقش رزمندگان هرمزگاني در اين عمليات مي گويد: باني يا موتور محركه ۵ يا ۶ عمليات مهم بچه هاي هرمزگان بودند، عمليات والفجر ۸ بخش عظيمي از پيروزي هايش مديون بچه هاي هرمزگان است...