پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : بهبود وضعيت۳۰درصد بيماران سكته‌مغزي با بوتاكس
جمعه، 4 اسفند 1396 - 13:47 کد خبر:35661
انقباض عضلاني (اسپاستيسيته) يكي از شايع‌ترين علل ناتواني افراد بعد از سكته مغزي به شمار مي رود؛ تزريق بوتاكس به عنوان يك روش درماني موثر مي‌ تواند به بيماران سكته مغزي كمك قابل توجهي كند.

به گزارش جنوب ايران، بوتولينوم توكسين كه با نام هاي تجاري ديسپورت، زاناكس و بيشتر از همه بوتاكس، در ايران معروف است، از سم باكتري كلستريديوم تهيه و براي رفع فلج موقت عضلات تزريق مي‌ شود.
 
يكي از موارد مصرف بوتاكس رفع عوارض ناشي از سكته مغزي است كه مي تواند شامل فلج يك طرفه بدن، اختلال در راه رفتن، ناتواني در حركت دست و يا اختلال در تكلم و بلع باشد.
 
به گفته دكتر شهرام اويس قرن استاديار نورولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران و فوق تخصص نورولوژي، بوتاكس مي‌ تواند در رفع اينگونه عوارض بيماران سكته مغزي به كار گرفته شود؛ البته اين يك روش درماني نيست و تنها مي‌تواند در كاهش شدت اين عوارض كمك كند.
 
وي اظهار كرد: بيماراني كه حدود 2 تا 3 ماه از بروز سكته مغزي در آنها گذاشته است و دچار اينگونه عوارض شده‌اند، مي‌ توانند كانديد استفاده از تزريق بوتاكس باشند.
 
اويس قرن افزود: البته استفاده از بوتولينوم توكسين به تنهايي اثري نخواهد داشت زيرا بعد از 3 ماه دوباره وضعيت بيمار به حالت اول برمي گردد؛ بنابراين بيماران سكته مغزي در كنار استفاده از اين روش بايد به اقدامات توانبخشي مانند فيزيوتراپي و كاردرماني به طور همزمان بپردازند.
 
وي توضيح داد: برخي اندام ها بعد از سكته مغزي دچار حالت انقباضي مي‌شوند زيرا در اثر سكته برخي سلولهاي مغزي آسيب بيشتر و برخي آسيب كمتري مي بينند؛ عضلات مربوط به سلول هايي كه آسيب بيشتري ديده اند، ضعيف مي ماند و قسمتي كه آسيب كمتري ديده عضله اش قوي مي شود و وارد حالت انقباضي مي‌شود.
 
وي افزود: با استفاده از بوتولينوم توكسين عضلاتي كه قوي شده اند به طور موقت ضعيف شده و با انجام اقدامات توانبخشي مانند فيزيوتراپي تلاش مي‌شود تا هر دو عضله با هم قوي شوند.
 
بهبود وضعيت 30 درصد بيماران سكته مغزي با بوتاكس
 
استاديار نورولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران ادامه داد: اگر تزريق بوتاكس با اقدامات توانبخشي همراه باشد، در حدود 30 درصد بيماران مغزي بهبودي حاصل مي شود؛ به عنوان مثال بيماري كه در اثر سكته نمي تواند راه برود با استفاده از اين روش ها مي تواند با واكر يا عصا راه برود و يا بيماري كه نمي تواند دست خود را حركت دهد، با اين روش ها مي تواند از دست خود در انجام بسياري از امور استفاده كند.
 
اويس قرن در خصوص اينكه آيا استفاده از بوتاكس در همه بيماران سكته مغزي و در هر سني كاربرد دارد و موثر است ، توضيح داد: سكته مغزي محدوديت سني زيادي ندارد و ممكن است افراد در سنين 17 تا 80 سالگي را دچار كند؛ بنابراين استفاده از بوتاكس در رفع عوارض سكته مغزي هيچگونه محدوديتي ندارد.