پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : نرخ تورم بهمن ماه 9.9 درصد اعلام شد
شنبه، 5 اسفند 1396 - 14:26 کد خبر:35664
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۳.۴ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزايش يافت.

 

 

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۹ درصد است.

به گزارش جنوب ايران به نقل از بانك مركزي، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زير است:
نرخ تورم بهمن ماه 9.9 درصد اعلام شد

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۳.۴ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزايش يافت.

شاخص مذكور در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۴ درصد افزايش داشته است.

براين اساس شاخص كل گروه هاي اصلي خوراكي ها و آشاميدني ها 1.3 درصد، دخانيات 0.6 درصد، مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها 0.6 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 1.1 درصد، بهداشت و درمان 0.6 درصد، حمل و نقل 0.9 درصد، ارتباطات 0.9 درصد، تفريح و امور فرهنگي 2.0 درصد، رستوران و هتل 0.5 درصد و كالاها و خدمات متفرقه 1.5 درصد در بهمن ماه نسبت به ماه قبل از آن رشد داشته اند. همچنين براساس اين گزارش شاخص گروه پوشاك و كفش 0.1 درصد در بهمن ماه كاهش و گروه تحصيل ثابت مانده است.

براين اساس شاخص گروه هاي اختصاصي كالا در بهمن ماه 1.2 درصد و خدمت 0.6 درصد افزايش يافته اند.

مركز آمار ايران پيش از اين نرخ تورم كالاها و خدمات مصرفي خانوار در 12 ماه منتهي به بهمن سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل براي كل كشور را 8.3 درصد اعلام كرده بود.

اين نرخ در دوره مورد بررسي براي مناطق شهري 8.2 درصد و براي مناطق روستايي 9.1 درصد بوده كه نشان دهنده افزايش يك دهم واحد درصد براي مناطق شهري و كاهش يك دهم واحد درصد براي مناطق روستايي است.