پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : گشايش‌نمايشگاه‌صنايع‌دريايي‌دربندرعباس
شنبه، 5 اسفند 1396 - 14:32 کد خبر:35665
پنجمين نمايشگاه بين المللي دريايي با حضور رئيس سازمان بنادر كشور و نمايندگان هرمزگان در بندرعباس گشايش يافت