پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : شناسايي۲۲نقطه‌حادثه‌خيز جاده‌هاي‌هرمزگان
شنبه، 5 اسفند 1396 - 14:48 کد خبر:35666
جاده بندرعباس حاجي آباد با ۹ نقطه، بيشترين نقاط حادثه ساز را در جاده‌هاي استان دارد.

به گزارش جنوب ايران، سرهنگ علي اسفنداني فرمانده پليس راه هرمزگان گفت: اين نقاط با نصب يك تابلو آشكار سازي شده است.
 
جاده بندرعباس حاجي آباد با ۹ نقطه، بيشترين نقاط حادثه ساز را در جاده‌هاي استان دارد.
 
 نصب تابلو، خط كشي، نصب مانع و علائم ايمني از فعاليت‌هاي اجرا شده در نقاط حادثه خيز جاده بندرعباس حاجي آباد بوده است.
 
 نقاط حادثه خيز در جاده‌هاي شرق هرمزگان هنوز بصورت كامل آشكار سازي نشده است و نيازمند است تابلو‌ها و علايم ترافيكي بيشتري نصب شود.
 
بيش از ۷۰ دوربين در جاده‌هاي استان سرعت خودرو‌ها را كنترل مي‌كنند.