پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : يكتاپور مديركل شيلات هرمزگان شد
شنبه، 5 اسفند 1396 - 13:51 کد خبر:35670
با حكم رئيس شيلات ايران، محسن يكتاپور مديركل شيلات هرمزگان شد

به گزارش جنوب ايران، با حكم صالحي رئيس شيلات ايران، محسن يكتاپور مديركل شيلات استان هرمزگان شد.
 
وي كارشناس ارشد اقليم شناسي است و پيش از اين مديركل منابع طبيعي و معاون برنامه‌ريزي و معاون خدمات شهري شهرداري بندرعباس بود.