پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : مسعود پاكزاد رييس هيات بولينگ و بيليارد استان انتخاب شد
سه شنبه، 15 اسفند 1396 - 15:55 کد خبر:35817
انتخابات مجمع عمومي هيات بولينگ و بيليارد استان با حضور اسكندري رييس فدراسيون كشور، فؤاديان قائم مقام فدراسيون، دانشور مديركل تربيت بدني و اعضاي مجمع در سالن جلسات اداره كل تربيت بدني براي انتخاب رييس هيات استان برگزار شد كه پس از انصراف احمد محمدحسيني با اكثريت قاطع ١٦ راي مسعود پاكزاد به مدت ٤ سال بعنوان رييس هيات بولينگ و بيليارد استان انتخاب و معرفي شد.

به گزارش جنوب ايران، انتخابات مجمع عمومي هيات بولينگ و بيليارد استان با حضور اسكندري رييس فدراسيون كشور، فؤاديان قائم مقام فدراسيون، دانشور مديركل تربيت بدني و اعضاي مجمع در سالن جلسات اداره كل تربيت بدني براي انتخاب رييس هيات استان برگزار شد كه پس از انصراف احمد محمدحسيني با اكثريت قاطع ١٦ راي مسعود پاكزاد به مدت ٤ سال بعنوان رييس هيات بولينگ و بيليارد استان انتخاب و معرفي شد.
 
شايان ذكر است مسعود پاكزاد تا پيش از اين به مدت ٦ ماه سرپرست هيات بود .