پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : رونمايي‌ازتايرهايي‌كه‌اكسيژن‌توليدمي‌كند
شنبه، 19 اسفند 1396 - 10:41 کد خبر:35862
وجود خزه در اين تايزها باعث جذب هوا از طريق رطوبت شده و در اين فرآيند دي‌اكسيد كربن تجزيه شده و به جاي آن اكسيژن به هوا تزريق خواهد شد.


 اين روزها سخن گفتن از محيط زيست و حرف‌هاي سبز مد شده و بسياري از كمپاني‌هاي بزرگ چه با دغدغه فرار از جرايم مالياتي و چه با سازگاري بيشتر به محيط زيست در حال فكر كردن به راه‌كارهاي اساسي براي چالش با آلودگي هستند. با اين حال اقدام و عمل در اين حوزه سخت و پرهزينه و دردساز است. شركت تاير سازي "گودير" در اين راه گامي بزرگ برداشته و ادعا مي‌كند طرحي نو براي ورود به حوزه سبزها ارائه داده است.

به گزارش گروه خودروي عصر ايران اين كمپاني مدل مفهومي از تايرهاي آينده را در نمايشگاه ژنو معرفي كرده كه با استفاده از خزه‌ها به بهبود كيفيت هوا كمك مي‌كنند.

برانيد و اكسيژن توليد كنيد/ تايرهايي پوشيده از خزه كه سلامت مردم شهر كمك خواهند كرد

با وجود اينكه توليد اكسيژن با استفاده از چنين تايرهايي احتمالا در آينده اي بسيار دور به واقعيت مي‌پيوندد، كمپاني "گودير" ادعا مي‌كند كه با اين طرح در تايرها ظرفيت‌هاي جديدي را براي كمك به مديريت بهتر محيط زيست از خود نشان داده است. در زماني كه جهانيان براي دور ريختن ميليون‌ها لاستيك كهنه يا غير قابل مصرف با دغدغه‌هاي جدي مواجه هستند، گودير مي‌گويد كانسپت لاستيك‌هاي اكسيژن‌سازش فصل جديدي را براي بهبود هواي جهان رقم مي‌رنند.

برانيد و اكسيژن توليد كنيد/ تايرهايي پوشيده از خزه كه سلامت مردم شهر كمك خواهند كرد

كريس دلاني مدير موسسه "گودير" در اروپا، خاورميانه و. آفريقا در اين خصوص گفت: طرح مفهومي اكسيژن امكان طرح آن در حوزه‌هاي تحرك امن، هوشمند وقابل تحمل در آينده را فراهم مي‌آورد.

به گفته اين مقام ارشد موسسه گودير، اين تايرها مي‌تواند به توليد هواي پاك، بهبود كيفيت زندگي و توسعه سلامت شهروندان  كمك كند.

برانيد و اكسيژن توليد كنيد/ تايرهايي پوشيده از خزه كه سلامت مردم شهر كمك خواهند كرد

وجود خزه در اين تاير ها باعث جذب هوا از طريق رطوبت شده و در اين فرآيند دي‌اكسيد كربن تجزيه شده و به جاي آن اكسيژن به هوا تزريق خواهد شد.

برانيد و اكسيژن توليد كنيد/ تايرهايي پوشيده از خزه كه سلامت مردم شهر كمك خواهند كرد

علاوه بر آن اين تاير انرژي توليد شده در فرآيند فوتوسنتز را جمع آوري و از آن براي قدرت دادن هوش مصنوعي،چراغ‌هاي كم مصرف و  سامانه‌هاي ايمني هشدار به كاربران بهره مي‌برد.مواد استفاده شده در اين تايرها از بازيافت تايرهاي قديمي تهيه خواهند شد.