سايت خبري و تحليلي جنوب ايران : آيا سود پولي كه براي وام مي‌دهيم زياد است؟
شنبه، 19 اسفند 1396 - 12:05 کد خبر:35868
بسياري از افراد هنگام داشتن سپرده مي‌كوشند كه پول خود را در بانك‌ها و موسساتي قرار دهند كه سود بيشتري به آنها مي‌پردازد ولي هنگام گرفتن وام و تسهيلات، انتظار دارند كه هيچ سودي پرداخت نكنند يا ارقام آن كم باشد و اضافه بر آن را ربا مي‌دانند!


به گزارش جنوب ايران، همين زياده‌طلبي‌هاي ما در اخذ سودهاي بيشتر موجب شده كه بخش زيادي از مردم به سوي تاسيسات مالي غيرمجاز هجوم ببرند تا به خيال خود نفع بيشتري نصيب آنان شود، ولي در عمل با ورشكستگي اين موسسات همه پس‌انداز خود را از دست دادند. نمونه جالب اين ذهنيت را در متني كه اخيرا در كانال يكي از مجموعه هاي اصولگرايان منتشر شده بود، مي‌توان ديد. در اين كانال اين عكس با زيرنويس آن آمده است.
 
شايد با ديدن فيش زير تعجب كنيم كه پس از پرداخت بيش از ۴۰ قسط هنوز نتوانسته است وارد پرداخت اصل وام شود و همچنان سود آن را پرداخته است. چنين وضعي از نظر مخاطب امري ناپسند و ظالمانه تلقي خواهد شد. ولي اجازه دهيد كه اين فيش را با دقت تجزيه و تحليل كنيم.
 
١- كل وام، دريافتي ١٥ ميليون تومان است
٢- اين وام ٨ ساله است
٣- اقساط ماهانه آن ٢٧٠ هزار تومان است، پس اصل و فرع وام حدود ٢٦ ميليون تومان مي‌شود.
٤- مبلغ سود و دريافتي از وام‌گيرنده ١١ ميليون تومان است. نرخ سود محاسبه شده براي اين وام حدود ١٨ درصد در سال است.
٥- حالا ببينيم كه آيا اين وام ظالمانه و ربوي است؟
 
فرض كنيد كه وام‌گيرنده تمام وام دريافتي خود را دوباره يك بانك ديگر پس انداز كند وام دريافتي را هم ٨ ساله پس‌انداز كند كه بالاترين سود را شامل خواهد شد در سال ٩٣ كه اين وام گرفته شده است، حداقل سودي كه به سپرده ٨ ساله پرداخت مي‌شود ٢٤درصد در سال بود. يعني ماهانه ۲درصد كه براي ١٥ ميليون تومان مي‌شود ماهانه ٣٠٠ هزار تومان. به عبارتي ديگر اگر آن فرد وام ۱۵ ميليوني با سود ١٨ درصد خود را در بانك ديگري پس ا نداز كند بدون اينكه هيچ‌كاري انجام داده باشد، قادر است تمام قسط پرداختي را يكجا به دست آورد و حتي ماهانه ٣٠ هزار تومان هم بيشتر ا ز آن به دست آورد و مهمتر اينكه پس از ٨ سال، مبلغ اصل وام را در اختيار دارد. به عبارتي ديگر اين فرد وام‌گيرنده، توانسته است امتياز بسيار مفتي را نصيب خود كند. بدون هيچ زحمتي ماهانه ٣٠ هزار تومان نصيب او شد و پس از ٨ سال مبلغ ١٥ ميليون تومان مفت و مجاني به دست آورده است و تازه اعتراض هم دارد كه چرا ربا از او مي‌گيرند؟
 
شايد حالا متوجه شده باشيد كه چرا عده‌اي به هر درو ديواري مي‌زنند كه وام بگيرند، چون اگر كسي بتواند با رابطه فساد و پارتي يك وام ١٥ ميلياردي بگيرد، كه نرخ سود آن مثل اين وام ١٨درصد باشد، به راحتي مي‌تواند ماهانه ٣٠ميليون تومان مجاني گيرش بيايد و پس از ٨ سال نيز ١٥ ميليارد تومان يكجا به دست آورد. ريشه فساد در نظام بانكي، وجود چنين امتياز بزرگي است كه هركس سعي مي‌كند آن را به دست آورد ولي اي‌كاش حداقل اعتراض نمي‌كردند كه اين ١٨ درصد ربا و ظالمانه است زيرا حداقل در اينجا اين ظلم عليه بانك و پس‌انداز كننده است و لقمه چربي نصيب وام‌گيرنده شده است. لقمه چربي كه ناشكري هم مي كنند!


 

منبع: شهروند