پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : تكذيب ماهيگيري چيني‌ها در خليج‌فارس
یکشنبه، 26 فروردین 1397 - 21:06 کد خبر:36177
درروز‌هاي اخير فيلمي در فضاي مجازي مبني بر تجاوز كشتي‌هاي چيني به خليج فارس و درياي عمان و مبني بر ماهيگيري و پاكسازي آب‌هاي ايران منتشر شده است كه صحت و سقم اين موضوع را از مسئولين پيگيري كرديم.

ميزان: معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: هيچ كشتي ماهيگيري چيني در آب‌هاي خليج فارس وجود ندارد و در درياي عمان كشتي‌هايي با پرچم جمهوري اسلامي ايران با درخواست شيلات، مشغول صيد هستند.
 
درروز‌هاي اخير فيلمي در فضاي مجازي مبني بر تجاوز كشتي‌هاي چيني به خليج فارس و درياي عمان و مبني بر ماهيگيري و پاكسازي آب‌هاي ايران منتشر شده است كه صحت و سقم اين موضوع را از مسئولين پيگيري كرديم.
 
هادي حق شناس معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي در اين‌باره بيان كرد: اساس اين خبر كذب است، هيچ كشتي ماهيگيري چيني در آب‌هاي خليج فارس وجود ندارد و در درياي عمان كشتي‌هايي با پرچم جمهوري اسلامي ايران با درخواست شيلات مشغول صيد هستند.
وي در ادامه افزود: با وجود اينكه بر روي ناوگان ملي ما پرسنل ايراني وجود دارد بر روي ناوگان صيادي چين هم پرسنل خارجي هستند و اين دليل بر ورود چيني‌ها به آب ايران و پاكسازي خليج فارس و درياي عمان نيست.