پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : ميزان افزايش حقوق معلمان در سال ۹۷
شنبه، 22 اردیبهشت 1397 - 22:21 کد خبر:36430
حميدرضا حاجي‌بابايي درباره ميزان افزايش حقوق فرهنگيان با توجه به بودجه سال ۹۷ اظهار كرد: در جلسه‌اي كه اخيراً فراكسيون فرهنگيان مجلس تشكيل داد، مقرر شد اعتبارات وزارت آموزش و پرورش با توجه به نگاه مجلس بر افزايش ميزان حقوق‌ها تغيير پيدا كند.

تسنيم: رئيس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي وضعيت افزايش حقوق فرهنگيان در سال ۹۷ و پرداخت پاداش پايان خدمت آن‌ها را تشريح كرد.
 
حميدرضا حاجي‌بابايي درباره ميزان افزايش حقوق فرهنگيان با توجه به بودجه سال ۹۷ اظهار كرد: در جلسه‌اي كه اخيراً فراكسيون فرهنگيان مجلس تشكيل داد، مقرر شد اعتبارات وزارت آموزش و پرورش با توجه به نگاه مجلس بر افزايش ميزان حقوق‌ها تغيير پيدا كند.
 
وي افزود: براساس مصوبه مجلس حقوق‌هاي زير ۵ ميليون تومان در سال آينده تا ۱۸ درصد افزايش مي‌يابد و براساس احكام فرهنگيان، ميانگين حقوق آن‌ها حدود ۲ ميليون ۳۵۰ هزار تومان است و ميانگين دريافتي آن‌ها حدود يك ميليون و ۹۵۰ هزار تومان مي‌شود.
 
رئيس كميسيون تلفيق مجلس گفت: در سال ۹۷ حقوق فرهنگيان به طور ميانگين ۱۴ تا ۱۵ درصد افزايش مي‌يابد يعني افرادي كه حقوق پايين‌تري را دريافت مي‌كنند افزايش بيشتري را شاهد خواهند بود كه اين كار يك گام در جهت عدالت و توجه بيشتر به فرهنگيان است.
 
حاجي‌بابايي خاطر‌نشان كرد: فرهنگيان و تمام كارمنداني كه زير ۵ ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كنند تا ۱۸ درصد افزايش حقوق خواهند داشت همچنين افرادي كه تا ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنند از پرداخت ماليات معاف هستند كه اكثر فرهنگيان مشمول اين مسئله مي‌شوند.
 
وي با اشاره به اينكه با اين مصوبه مجلس، جداول بودجه‌اي وزارتخانه‌ها به هم مي‌خورد، افزود: آموزش و پرورش جزو دستگاه‌هايي است كه ميزان افزايش حقوق كاركنان آن حاقل ۱۴ درصد خواهد بود و با توجه به اين نگاه بايد تغييراتي در رديف‌هاي بودجه‌اي آموزش و پرورش ايجاد شود؛ بر اين اساس بايد رديف‌هاي بودجه‌اي وزارت آموزش و پرورش افزايش يابد و رديف‌هاي بودجه‌اي دستگاه‌هاي ديگر كه حقوق بالاي ۵ ميليون تومان پرداخت مي‌كنند، كاهش يابد.
 
رئيس كميسيون تلفيق مجلس ادامه داد: در بودجه وزارت آموزش و پرورش براي سال ۹۷، ۳۳ هزار ميليارد تومان براي رديف‌هاي استاني در نظر گرفته شده بود كه اين مسئله براي افزايش حقوق تا ۱۰ درصد بود، اما هم‌اكنون كه افزايش حقوق در اين وزارتخانه ۱۴ درصد خواهد بود بايد اين اعتبار افزايش يابد.
 
حاجي‌بابايي با اشاره به مصوبه ديگر كميسيون تلفيق مجلس براي حمايت از مدارس دولتي خاطر‌نشان كرد: با مصوبه اين كميسيون، هزينه‌هاي آب، برق و گاز مدارس تا سقف الگوي مصرف رايگان خواهد بود كه اين مسئله اقدامي براي حمايت از مديران مدارس و تقويت مدارس دولتي است.
 
وي عنوان كرد: براي حمايت از مدرسه‌سازي نيز ۱۰۰۰ ميليارد تومان از محل اوراق مشاركت براي تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام در نظر گرفته شده كه اين موضوع نيز در ساخت مدارس نقش كليدي دارد.
 
رئيس كميسيون تلفيق مجلس با بيان اينكه در بحث پاداش پايان خدمت فرهنگيان هيچگونه كاهشي را شاهد نخواهيم بود، گفت: فرهنگيان پاداش پايان خدمت خود را براساس ۳۰ روز و ۳۰ سال خدمت با هر ميزان حقوقي كه مي‌گيرند، دريافت خواهند كرد و پاداش پايان خدمت آن‌ها كاهش نمي‌يابد.
 
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس ادامه داد: در جلسه اين فراكسيون عنوان شد كه بخشي از مطالبات فرهنگيان در ۷ رقم تا اوايل بهمن ماه پرداخت خواهد شد همچنين تعداد زيادي از مطالبات آن‌ها تا پايان اسفند امسال تسويه خواهد شد.
 
وي در پايان خاطر‌نشان كرد: با توجه به بودجه‌اي كه دولت براي آموزش و پرورش در نظر گرفته است، در كميسيون تلفيق نمي‌توان براي اين وزارتخانه معجزه كرد و تلاش‌هاي مجلس قدرت جبران چاله بدهي‌ها يا كمبود‌هاي آموزش و پرورش را نخواهد داشت بلكه در اين رابطه نيازمند تغيير نگاه هستيم و دولت بايد آموزش و پرورش را جزو اولويت‌هاي اصلي خود قرار دهد.