خلبانان و خدمه كابين در پروازهاي طولاني كجا استراحت مي كنند؟

 

اين فضاهاي استراحت پر زرق و برق نيستند، اما بسيار راحت هستند. اتاق استراحت خدمه صندلي هاي راحتي براي استراحت دارد و گاهي حتي سرگرمي هاي براي حين پرواز در آن تدارك ديده شده است.

هر خدمه در طولاني ترين پرواز جهان (اوكلند - دوحه) به مدت هشت ساعت و بيست دقيقه مي تواند از اتاق استراحت استفاده كند.

در پروازهاي 14 تا 18 ساعت خلبانان و خدمه كابين به طور قانوني مجوز زمان استراحت دارند و خطوط هوايي نيز متوجه شده اند كه خدمه ي استراحت كرده بازده بالايي نسبت به خدمه ي خسته دارند.

خلبانان و خدمه كابين در پروازهاي طولاني كجا استراحت مي كنند؟

 

در هواپيما هاي بزرگ كه پرواز هاي طولاني را انجام مي دهند، خطوط هوايي مناطق مخصوص استقرار خدمه را در بالا يا حتي زير كابين مسافران تعبيه مي كنند.

مسئول توسعه و هدايت خدمه در ويرجين استراليا اين گونه شرح مي دهد "در هواپيما 777، منطقه استراحت خدمه كابين بزرگي است كه حاوي هشت صندلي بوده و در نزديكي در هواپيما واقع شده است. فضاهاي استراحت خدمه در سقف بالاي كابين مسافران قرار گرفته است كه فضايي آرام را براي استراحت پرسنل تامين مي كند. اين فضا به رفع خستگي ناشي از تفاوت زماني در پرواز هايي كه بر فراز اقيانوس آرام است كمك مي كند. فضاهاي استراحت خدمه بيش از 6 فوت طول دارند، و داخل آن با پرده از يكديگر جدا شده اند. هر فضا داراي پرده هاي ضخيم براي كاهش سرو صدا و نور است. "

خلبانان و خدمه كابين در پروازهاي طولاني كجا استراحت مي كنند؟

 

تمام هواپيماها براي خدمه ي پروازهاي طولاني فضاي استراحت تعبيه كرده اند. فضاي استراحت خلبان در جلوي هواپيما قرار دارد و شامل خدمات استراحتي و اقامتي در حين پرواز است "در پروازهاي 15-16 ساعته مسافربري ويرجين استراليا، چهار خلبان در هواپيما حضور دارند.

در تيم هواپيمايي ژاپن، ناوگان هواپيماهاي بوئينگ 777 و 787 همه داراي اتاق استراحت خدمه هستند كه براي استراحت پرسنل حين پروازهاي بالاي 15 ساعت استفاده مي شود و خدمه مي توانند براي استراحت و خوردن غذا در طول پرواز از اين فضا ها استفاده كنند.

خلبانان و خدمه كابين در پروازهاي طولاني كجا استراحت مي كنند؟

 

در هواپيماهايي كه منطقه يا فضاي مخصوص استراحت خدمه را ندارد، يك پرده خاص محدوده ي منطقه خدمه را پوشش مي دهد. فضايي كه به خدمه اجازه مي دهد وعده هاي غذايي خود را در آرامش ميل كنند يا دقايقي استراحت كنند. در هواپيماي ايرباس A330 200 ويرجين استراليا، كه داراي فضاي استراحت خدمه نيست، "خلبانان و خدمه، صندلي هاي مخصوص مسافر را براي استراحت خود اشغال مي كنند. در اين نوع هواپيما ها خلبانان از يك صندلي بيزينس در پشت كابين استفاده مي كند و خدمه از صندلي هاي خالي در عقب هواپيما براي استراحت استفاده مي كنند.

خلبانان و خدمه كابين در پروازهاي طولاني كجا استراحت مي كنند؟

 

در مورد هواپيماهاي كوچك مثل بوئينگ 737 كه پرواز با آن ها هنگام شب انجام مي شود و تعداد مسافرين آن كم است، مسئولين پرواز بخش انتهايي هواپيما را در اختيار مي گيرند تا فضايي را فراهم كنند كه خدمه بتواند به راحتي در آن استراحت كند.

خلبانان و خدمه كابين در پروازهاي طولاني كجا استراحت مي كنند؟

 

 اين پرواز ها معمولا بيش از پنج ساعت طول نمي كشد، بنابراين فضاي كوچكي براي سرحال شدن و استراحت به خدمه مي دهد. در اواخر شب تا زماني كه خورشيد طلوع كند، مي تواند براي هر خدمه پرواز به لحاظ جسمي چالش برانگيز و خسته كننده باشد، به همين دليل ايجاد چنين فضاهايي به رفع خستگي خدمه كمك مي كند.