سايت خبري و تحليلي جنوب ايران نيوز : شهريه مدارس غيردولتي افزايش يافت
شنبه، 5 خرداد 1397 - 12:25 کد خبر:36630
رئيس سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش گفت: شهريه مدارس غيردولتي در سراسر كشور براي سال تحصيلي 97-98 به طور ميانگين 13.5 درصد افزايش يافته است.

ايرنا: رئيس سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش گفت: شهريه مدارس غيردولتي در سراسر كشور براي سال تحصيلي 97-98 به طور ميانگين 13.5 درصد افزايش يافته است.
 
مجتبي زيني وند امروز شنبه در نشست خبري اظهار داشت: افزايش ميانگين شهريه در شهر تهران 13 درصد است كه براي دوره هاي مختلف تحصيلي اين درصد متفاوت خواهد بود به اين نحو كه افزايش شهريه امسال دوره ابتدايي 15 درصد، متوسطه اول 13 درصد و متوسطه دوم 11 درصد خواهد بود.
 
وي يادآور شد: حداكثر شهريه مصوب براي مدارس غيردولتي شهر تهران در دوره ابتدايي هفت ميليون و 140 هزار تومان، متوسطه اول هشت ميليون و 267 هزار تومان و متوسطه دوم 10 ميليون و 134 هزار تومان تعيين شده البته اين رقم جداي 10 درصد فعاليت هاي تابستاني و 15 درصد فعاليت فوق برنامه است كه البته پرداخت آن اجباري نيست.
 
زيني وند با بيان اينكه الگوي شهريه مدارس غيردولتي امروز به سراسر كشور ابلاغ مي شود، يادآور شد : اين الگو متناسب با برنامه ها و عملكرد سال گذشته مدارس تعيين شده و 15 درصد كيفيت بخشي برنامه هاي آموزشي و پرورشي و ميانگين پرداختي حقوق و بيمه معلمان در ميزان شهريه هر مدرسه اعمال مي شود.
 
رئيس سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: الگوي شهريه مدارس غيردولتي امسال بر اساس محاسبه هزينه تمام شده و برنامه هاي آموزشي و پرورشي ارائه شده توسط مدارس و متناسب با وضعيت فضاي فيزيكي و تجهيزات و ساير شاخص هاي ارائه شده در الگو محاسبه و نرخ شهريه براي هر دانش آموز در نظر گرفته شده است.
 
زيني وند ادامه داد: مهمترين ويژگي شهريه مصوب امسال مدارس غيردولتي، تفكيك برنامه ها و خدمات و شفافيت در هزينه ها است و شهريه هاي مصوب كه اوليا ملزم به پرداخت آن هستند شامل ساعات موظف هفتگي و ساعات فوق برنامه هفتگي مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش است.
 
معاون وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه حضور دانش آموزان در فعاليت هاي فوق برنامه تابستان اجباري نيست، بيان داشت : فعاليت هاي تابستاني در دوره ابتدايي 90 ساعت و سه روز در هفته، متوسطه اول 108 ساعت و متوسطه دوم 144 ساعت تعيين و هزينه آن كاملا مشخص و با هدف تقويت بنيه علمي و فعاليت هاي پرورشي و مهارتي دانش آموزان تعريف شده است.
 
زيني وند با تاكيد بر اينكه برگزاري كلاس هاي درسي سال آينده در قالب فعاليت هاي تابستاني ممنوع است، گفت: به منظور نظام بخشي شهريه ها در الگوي تعيين شده، سامانه اي به نشاني www.mosharekatha.ir طراحي شده كه اوليا مي توانند تمامي فرايندهاي مرتبط با شهريه را رصد و كنترل كنند.
 
وي افزود: در اين سامانه براي هر دانش آموز يك باركد شامل مشخصات مالي، مشخصات دانش آموز و مدرسه تعيين شده و مهمترين ويژگي سامانه ايجاد شفافيت مالي و اطلاع رساني فرايند مرتبط با شهريه است.