پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : رسول بيداري شرق
یکشنبه، 13 خرداد 1397 - 19:00 کد خبر:36734
رضا برومند

نگاهي به شخصيت ادبي  بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
 
در شرايطي در بيست و نهمين سالگرد ارتحال بزرگ معمار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره)قرار گرفته ايم كه هنوز زواياي بسياري از شخصيت تاثير گذار آن حضرت براي دوستداران و عاشقانش ناشناخته مانده است. هر چند به دليل مبارزات خستگي ناپذير و سال ها مبارزه و تبعيد و رهبري بزرگترين و متمايزترين انقلاب تاريخ،  شخصيت والاي حضرت امام خميني(ره) بيشتر از جنبه انقلابي و سياسي نگريسته مي شود، اما كاوش در  در ساير ابعاد شخصيت حضرت امام خميني(ره) مي تواند عمق نگاه آن سفر كرده به ساير ابعاد زندگي را بخوبي نشان دهد.
 
ظهور و بروز انديشه‌هاي امام خميني (ره) در معرفي اسلام ناب محمدي  و رهبري مدبرانه آن حضرت در برپايي انقلابي بنيان‌كن عليه طاغوتيان زمان، حركتي وصف‌ناپذير است كه نه تنها ايران اسلامي، بلكه كل جهان اسلام و حتي جوامع غيراسلامي را متاثر از خود ساخت.  در اين راستا انديشمندان و نويسندگان داخلي و خارجي به دفعات صحت ادعاي مذكور را با نوشته‌هاي خود به اثبات رسانده، شخصيت بين‌المللي و جهاني امام خميني(ره) را به تصوير كشيده‌اند. در اين خصوص پرداختن به شخصيت ادبي حضرت امام خميني(ره)  در نوع خود جالب و تامل برانگيز است. شخصيتي كه در طي سال ها مبارزه و جهاد و تبعيد و تعبد و بندگي و اخلاص  و تعامل با درون و تعمق و تامل در فلسفه خلقت و جوهره وجودي انسان و عالم خلقت شكل گرفته و خود را در قالب غزل هايي زيبا جلوه گر ساخته است.  شايد يكي از بهترين آثاري كه بتواند بخشي از شخصيت والاي ادبي حضرت امام خميني(ره)  را به رشته تحرير در آورد  مجموعه مقالات دانشمندان كشور تاجيكستان است.
 
  رسول بيداري شرق  عنوان كتابي است كه در برگيرنده  مجموعه مقالات دانشمندان تاجيكستان در باره شخصيت والاي حضرت امام خميني(ره)  است كه  قهار رسوليان آن را  تاليف و دكتر شاه منصور خواجه اف آن را ترجمه نموده است. بخش مهمي از اين كتاب به دفتر اشعار حضرت امام اختصاص يافته است. اشعاري كه بنا به گفته مترجم كتاب حتي توانسته است در محاورات عمومي و مكتوب مردم تاجيكستان نفوذ نموده و مورد استفاده براي تبيين و اثبات بسياري از موضوعاتي باشد كه در فرهنگ كهن مردم تاجيكستان ريشه دارد.
 
به تو دل بستم و غير تو كسى نيست مرا                    جُز تو اى جان جــــهان، دادرسى نيست مر ا
 
عاشق روى تــوام، اى گل بى مثل و مثال                به خدا، غير تو هــرگز هــــوسى نيست مر ا
 
بـــا تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور؛ ولى                    چه توان كرد كه بانگ جــــرسى نيست مر ا
 
پــــرده از روى بينداز، به جان تـــــو قســم                     غيـــر ديــــدار رخت مـــلتمسى نيست مر ا
 
گر نباشى بـــرم، اى پـــردگى هرجـــــايى                      ارزش قدس چـــو بـــال مگسى نيست مر ا
 
مــــده از جنت و از حــــــور و قصورم خبرى                 جز رخ دوست نظر سوى كسى نيست مر ا
 
يادش گرامي و راهش پر رهرو باد
 
 
نوشته رضا برومند - فعال سياسي و اجتماعي