پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : امروز روز خبرنگار است (لطفا ما را نقد كنيد)
سه شنبه، 16 مرداد 1397 - 22:48 کد خبر:37466
17 مرداد روز خبرنگار است و ما پاي‌بند به مخاطبان صبور و پر مهري هستيم كه در پنجمين سال فعاليت جنوب ايران نيز با ما همراه هستند. امروز ما را نقد كنيد تا بدانيم كه در ادامه راه چگونه باشيم؟!


17 مرداد ماه روز خبرنگار است و اگر چه رشد شتابان وسائل ارتباط مجازي در دنياي امروز موجب شده تا فاصله رخداد تا انعكاس و نشر آن در جامعه بسيار كوتاه باشد اما حقيقت آن است كه همچنان بخش قابل توجهي از بار اطلاع‌رساني در كشور بر دوش فعالان عرصه خبر و روزنامه‌نگاري قرار دارد.

 

خبرنگار, روز خبرنگار, 17 مرداد روز خبرنگار

 

در دنيايي كه مخاطبان با هر سن و سال و سطحي از دانش و توان فكري، خود به مثابه يك رسانه فعال عمل مي‌كنند و كنش و واكنش آنان در فضاي مجازي سبب شكل‌گيري اشكال تازه‌اي از آگاهي‌بخشي و مطالبه‌گري و خردورزي شده است، رسانه‌ها نيز گوشه‌اي از عرصه شفافيت بخشي به فضاي عمومي جامعه را بر دوش دارند كه خدا را شكر هنوز اعتمادي متقابل بين آنان و مخاطبان در جريان است.

ما در پنجمين سال از فعاليت‌مان، محتاج نقدهاي شما براي ادامه راه هستيم و چه روزي بهتر از روز خبرنگار كه از مخاطبان پر مهرمان بخواهيم كه چند جمله‌اي ما را نقد كنند و يا آنچه كه در مورد ما و ادامه راه ما موثر مي‌دانند را برايمان بنويسند.

ذيل همين خبر و در بخش نظرات منتظر نظرات شما هستيم.

خبر و خبررساني هيچ‌گاه تعطيل نمي‌شود...