سايت خبري و تحليلي جنوب ايران : افزايش ۷۰ درصدي نرخ پرواز‌هاي داخلي و ۱۰۰ درصدي خارجي‌ها
جمعه، 19 مرداد 1397 - 12:54 کد خبر:37498
با احتساب نرخ روزانه ارز در سامانه سنا كه ۱۷ مردادماه اجرا شد، قيمت پرواز‌هاي داخلي ۷۰ درصد و خارجي ۱۰۰ درصد افزايش مي‌يابد.


 به گزارش جنوب ايران، همان طور كه پيش بيني مي‌شد و ما نيز در جنوب ايران در قالب خبري به گران شدن بليت پروازهاي داخلي در مسير بندرعباس - تهران پرداختيم (+) ، مقصود اسعدي‌سامان، با تأكيد بر اينكه افزايش قيمت ارز، موجب افزايش هزينه شركت‌هاي هواپيمايي مي‌شود، بيان كرد: بيش از ۶۰ درصد هزينه شركت‌هاي هواپيمايي ارزي است، از آن منظر كه از اين پس دلار براي شركت‌هاي هواپيمايي با نرخ سامانه سنا محاسبه مي‌شود و شركت‌هاي بايد براي تأمين ارز از بانك‌ها يا صرافي‌ها، ارز را با قيمت سامانه سنا دريافت كنند، هزينه شركت‌هاي هواپيمايي افزايش يافت.
 
 افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت بليت پرواز‌هاي خارجي
 
وي درباره افزايش درباره نرخ بليت پرواز‌هاي خارجي اظهار داشت: تا پيش از اين نرخ بليت پرواز‌هاي خارجي از سوي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ايرلاين كري‌ير طبق محاسبه تسعير ارز به شركت‌هاي هواپيمايي اعلام مي‌شد و شركت‌هاي هواپيمايي بر آن اساس تسعير ارز را انجام مي‌دادند.


 

 
وي افزود: روز گذشته سازمان هواپيمايي كشوري بخشنامه‌اي را ابلاغ كرد كه طبق تصميمات دولت، نرخ ارز از اين پس بر اساس نرخ سامانه سنا مربوط به بانك مركزي محاسبه شود، در اين سامانه بر اساس عرضه و تقاضا نرخ ارز طبق بازار ثانويه به لحظه اعلام مي‌شود كه اين مبناي نرخ‌هاي بليت هواپيما قرار مي‌گيرد.
 
وي اضافه كرد: بر اين اساس به عنوان مثال روز پنج‌شنبه كه گذشت نرخ دلار آمريكا در سامانه سنا حدود ۹۲۰۰ تومان به طور ميانگين محاسبه شد، حال در بخشنامه سازمان هواپيمايي كشوري هم اعلام شده است كه بر اساس نرخ ارز در سامانه سنا، قيمت‌هاي بليت محاسبه مي‌شود.
 
 نرخ لحظه‌اي ارز براي شركت‌ها مشكل آفرين شده است
 
ساماني اظهار داشت: البته اين نرخ‌هاي سامانه سنا براي شركت‌هاي هواپيمايي مشكل‌آفرين است، زيرا نرخ ارز در اين سامانه لحظه به لحظه متفاوت است و شركت‌ها نمي‌توانند بر اساس نرخ لحظه‌اي دلار عمل كنند و بليت بفروشند، بلكه بايد نرخ ثابتي در روز يا هفته در نظر داشته باشند تا تسعير خود را انجام دهند.
 
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي بيان كرد: طبيعتاً با افزايش قيمت دلار، محاسبات ايرلاين‌ها كه تا پيش از اين بر اساس دلار ۴۲۰۰ توماني بود، تغيير يافت و بر اساس دلار سامانه سنا مثلا ۹۲۰۰ تومان محاسبه مي‌شود.
 
وي اظهار داشت: طبق اطلاعات ارزي سامانه سنا، قيمت بليت شركت‌هاي هواپيمايي در برخي شرايط بيش از ۱۰۰ درصد افزايش خواهد داشت و بيش از دو برابر مي‌شود.
 
ساماني پيشنهاد داد: ضرورت دارد نرخ ثابتي براي شركت‌هاي هواپيمايي از ارز در نظر گرفته شود تا كنون نرخ ارز براي شركت‌هاي هواپيمايي بر مبناي دلار ۴۲۰۰ توماني بود كه آن هم براي شركت‌ها قابل دسترسي نبود، اما با احتساب نرخ ارز سامانه سنا، طبيعتاً نرخ بليت افزايش بسزايي مي‌يابد و نرخ بليت از اين پس بر اساس سامانه سنا خواهد بود و ارز از اين پس بر اساس اين نرخ سامانه سنا، از بانك‌ها يا صرافي‌ها دريافت مي‌شود.
 
وي با انتقاد از اينكه منطقي نيست ايرلاين‌ها مشمول دلار ۴۲۰۰ توماني نشوند، اضافه كرد: بيش از ۶۰ درصد هزينه شركت‌هاي هواپيمايي ارزي است شركت‌هاي هواپيمايي چاره‌اي ندارند، جزء آنكه قيمت‌هاي خود را افزايش دهند، زيرا قيمت تمام شده آن‌ها به شدت افزايش مي‌يابد.
 
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي بيان كرد: روز پنج‌شنبه‌اي كه گذشت سازمان هواپيمايي كشور بخشنامه تسعير ارز را منتشر كرد؛ ابتدا تصور بر آن بود كه نرخ‌ها بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ توماني خواهد بود، اما از نرخي كه ايران‌اير به عنوان كري‌ير براي شركت‌هاي هواپيمايي خارجي اعلام كرده بود تا بر اساس نرخ دلار ۸۸۰۰ توماني بليت‌هاي خود را بفروشند، با نرخ سامانه سنا قيمت‌هاي پرواز‌هاي خارجي حتي بالاتر از نرخي شد كه ايران‌اير اعلام كرد.
 
اسعدي ساماني تأكيد كرد: از اين پس نرخ دلار براي ايرلاين‌ها بر اساس سامانه سنا خواهد بود كه اين نرخ در پنج‌شنبه‌اي كه گذشته به طور متوسط حدود ۹۲۰۰ تومان در دلار محاسبه شد.
 
* ضرورت احتساب شركت‌هاي هواپيمايي در گروه يك ارزي
 
وي تأكيد كرد: از آن منظر كه قيمت قطعه هواپيما جزو گروه‌هاي كالا‌هاي اساسي قرار نگرفته است، بنابراين شركت‌هاي هواپيمايي با نرخ دلار كنوني با افزايش به سزاي هزينه‌ها مواجه هستند، در حالي كه اگر موضوع تأمين قطعات هواپيما جزو تبصره يك بند يك مصوبه هيأت وزيران مبني بر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت اين اختيار را دارد كه فهرست كالا‌هاي اساسي را بازنگري كند، قرار گيرد، شرايط متفاوت مي‌شود.
 
وي اضافه كرد: پيشنهاد مي‌كنيم در نياز‌هاي ارزي شركت‌هاي هواپيمايي بازنگري شود و در آن ليست بازنگري شركت‌ها در گروه كالا‌هاي اساسي قرار گيرند تا مشمول افزايش هزينه‌ها نشوند.
 
* تحريم‌هاي جديد صنعت هوايي و نرخ سامانه سنا دلايل افزايش هزينه شركت‌ها
 
وي اظهار داشت: بر اساس تحريم‌هاي جديد صنعت حمل و نقل هوايي ايران و از سوي ديگر تحريم‌هاي ارزي و با احتساب نرخ‌هاي لحظه‌اي سامانه سنا، دسترسي شركت‌هاي هواپيمايي به قطعات هواپيما بسيار سخت و پرهزينه شده است، شركت‌هاي هواپيمايي هم براي تأمين قطعات بايد هزينه‌هاي بسيار اضافه‌تري را در اين شرايط بپردازد، از سوي ديگر فروش شركت‌هاي هواپيمايي ايران همگي به ريال است و هزينه‌هاي شركت‌ها كه يكي از آن‌ها تأمين قطعه است به ارز و دلار محاسبه مي‌شود، بنابر اين پيش‌بيني مي‌شود نرخ بليت پرواز‌هاي داخلي بيش از ۷۰ درصد و نرخ بليت پرواز‌هاي خارجي بيش از ۱۰۰ درصد با احتساب نرخ‌هاي سامانه سنا و تحريم‌هاي صنعت حمل و نقل هوايي افزايش يابد.
 
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي اظهار اميوراي كرد: همان‌طور كه گفته شد در راستاي كاهش هزينه‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي و طبيعتا كاهش نرخ بليت، دولت تلاش كند موضوع هزينه‌هاي ارزي شركت‌هاي هواپيمايي را در گروه كالا‌هاي اساسي قرار دهد تا هزينه‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي كاهش يابد و در صورت عدم حمايت دولت، حمل نقل هوايي از سبد هزينه‌هاي بسياري از خانواده‌ها خارج مي‌شود.
 
وي اظهار داشت: در حالي‌كه بعد از آزادسازي نرخ بليت پرواز‌هاي داخلي شاهد رشد ۲۰ درصدي مسافر و استفاده اغلب اقشار جامعه از اين صنعت ايمني بوديم، به‌دليل شرايط جديد امكان دارد افت شديد مسافر و افزايش زيان شركت‌ها را شاهد باشيم.
 
 زيان شركت‌هاي هواپيمايي با نوسانات اخير ارزي‌
 
وي با بيان اينكه بيش از ۶۰ درصد هزينه‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي ارزي است، افزود: تعلل بانك مركزي در تخصيص ارز به شركت‌هاي هواپيمايي در يكي‌دوماه گذشته زيان هنگفتي را به شركت‌ها تحميل كرد.
 
وي اظهار داشت: با توجه به اينكه قيمت بليت تابعي از نرخ ارز است احاله كردن شركت‌هاي هواپيمايي به صرافي‌ها، هزينه شركت‌ها را بشدت افزايش مي‌دهد و اين در حالي است كه به‌دليل تشديد تحريم‌ها دسترسي به قطعات و خدمات و سرويس‌ها سخت‌تر و طبعاً هزينه بيشتري به شركت‌ها تحميل مي‌كند.
 
وي اظهار داشت: اين صنعت در دنيا به‌عنوان محور توسعه شناخته شده و در ايران نيز مي‌تواند محور توسعه و گسترش عدالت اجتماعي باشد، بنابراين ضرورت دارد دولت موانع كسب و كار در اين صنعت را از ميان بردارد.
 
وي بيان كرد: همچنين اظهارنظر‌ها و دخالت‌هاي غير مسئولانه و خلاف قانون برخي از اشخاص و نهاد‌ها به‌شدت به صنعت و ايمني آن لطمه مي‌زند و كسب و كار اين صنعت را با اختلال مواجه مي‌كند.
 
وي ادامه داد: ضرورت دارد همان طور كه قانون، سازمان هواپيمايي كشوري را متولي اعمال حاكميت و نظارت دانسته، اجازه دهيم سازمان هواپيمايي كشوري به وظايف قانوني خود عمل كند و نظارت و كنترل‌هاي لازم را برفعالان اين صنعت طبق وظايف ذاتي خود داشته باشد و در شرايطي كه هزينه تامين قطعات و ساير نياز‌هاي ارزي به‌دليل تشديد تحريم‌ها افزايش يافته است.
 
وي تأكيد كرد: مجدداً پيشنهاد مي‌شود موارد مصارف ارزي شركت‌هاي هواپيمايي در فهرست كالا‌هاي فهرست گروه يك قرار گيرد تا امكان استفاده اقشار بيشتري از صنعت حمل و نقل هوايي فراهم شود.