پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : درچه شرايطي به عابرپياده ديه تعلق مي‌گيرد؟
پنجشنبه، 1 شهریور 1397 - 08:55 کد خبر:37667
از جمله تخلفات مهم عابران پياده مي‌توان به بي‌توجهي به خط‌كشي عابران پياده، استفاده نكردن از پل عابر پياده، بي‌توجهي به چراغ قرمز خيابان و ورود ناگهاني به سطح سواره‌رو اشاره كرد.

ميزان: از جمله تخلفات مهم عابران پياده مي‌توان به بي‌توجهي به خط‌كشي عابران پياده، استفاده نكردن از پل عابر پياده، بي‌توجهي به چراغ قرمز خيابان و ورود ناگهاني به سطح سواره‌رو اشاره كرد.
 
احتمالا همه ما وقتي مي‌شنويم خودرو و عابر پياده‌اي با هم تصادف كرده‌اند، حق را به عابر پياده مي‌دهيم و راننده خودرو را تنها مقصر اين حادثه مي‌دانيم، اما قانون ما تحت شرايطي حق را به راننده نيز مي‌دهد.
 
از جمله تخلفات مهم عابران پياده مي‌توان به بي‌توجهي به خط‌كشي عابران پياده، استفاده نكردن از پل عابر پياده، بي‌توجهي به چراغ قرمز خيابان و ورود ناگهاني به سطح سواره‌رو اشاره كرد.
 
اگر عابري از معابر غيرمجاز عبور كند و حادثه‌اي برايش پيش آيد، كارشناسان بخش تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي، سهم تقصير را براي عابر هم لحاظ مي‌كنند. آن‌ها مواردي مانند مسكوني يا غيرمسكوني بودن، بزرگراه يا معبر اصلي، فرعي يا كوچه بودن يا امكان عبور براي عابر، وجود چراغ و علايم راهنمايي و رانندگي و ساير موارد موجود در محل را بررسي مي‌كنند.
 
ممكن است در مواردي، سهم تقصير عابر به ١٠٠ درصد هم برسد و راننده هيچ‌گونه جرمي مرتكب نشده باشد. براي مثال عابري با خودرويي تصادف كرده، اما، چون چراغ راهنمايي و رانندگي، براي راننده؛ سبز بوده و عابر حق عبور نداشته، با ملاحظه ساير موارد، سهم تقصير عابر ۱۰۰ درصد ذكر مي‌شود.
 
وظايف عابران پياده براساس آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي
 
مطابق آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي، عابران پياده موظفند در محل‌هايي كه پياده‌رو وجود دارد، از سطح سواره‌رو استفاده نكنند؛ در محل‌هايي كه پياده‌رو وجود ندارد يا به دلايلي غيرقابل تردد باشد، بايد از منتهي‌اليه سمت چپ سواره‌رو و عكس جهت حركت وسايل نقليه عبور كنند؛ براي گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه‌هاي پياده، پل‌هاي هوايي و گذرگاه‌هاي زيرزمينيِ مجاز عبور كنند؛ از دويدن، پريدن و ورود ناگهاني به سطح سواره‌رو خودداري كرده و مراقب حركت وسايل‌نقليه باشند.
 
از حصار آزادراه‌ها نگذرند و در بزرگراه‌ها و خيابان‌ها از لابلاي درختان، گل‌بوته‌هاي حاشيه و ميانه راه عبور نكنند؛ در تقاطع‌ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عابر) حركت كنند و هنگامي كه چراغ عابر قرمز بود، بايستند؛ از موانع و خط‌كشي خطوط ويژه، سواره‌رو خيابان‌ها و ميدان‌ها عبور نكنند؛ در بزرگراه‌ها و خيابان‌هاي اصلي، از خارج از گذرگاه‌هاي تعيين‌شده عبور نكنند همچنين در سواره‌رو خيابان براي سوار شدن به وسيله نقليه و نيز صحبت كردن يا خريد و فروش با راننده يا سرنشينان وسايل نقليه، توقف نكنند.
 
وظايف عابران پياده طبق قانون مجازات اسلامي
 
در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است، اگر عبور كند و راننده‌اي با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته، اما در عين حال، راننده قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد كند و منجر به فوت يا مصدوم شدن وي شود، راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست.
 
همچنين هر گاه شخصي در محل‌هايي كه توقف در آن‌ها مجاز نيست، توقف كند يا شي‌ء يا حيواني را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده‌اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها، بر اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شي‌ء يا حيوان را مستقر كرده يا راه را لغزنده كرده، ضامن ديه و ساير خسارات است، مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل، عمداً با آن برخورد كند كه در اين صورت نه‌تن‌ها خسارت به او تعلق نمي‌گيرد بلكه عهده‌دار خسارت وارده نيز مي‌شود.
 
در صورتي كه عابران به تكليف مذكور عمل نكنند و تصادف واقع شود، مشروط به اينكه راننده وسيله نقليه، همه مقررات را رعايت كرده و با اين حال، قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد، مسئوليتي نخواهد داشت. عدم مسئوليت راننده مانع از استفاده مصدوم يا وارث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد.
 
قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي
 
در صورتي‌كه عابر پياده در عبور از سواره‌رو معابر و خيابان‌ها، جز از نقاطي كه خط كشي‌شده و مخصوص عبور عابر پياده است (محل مجاز)، از محل ديگري (محل‌هاي غيرمجاز) عبور كند، متخلف شناخته مي‌شود و مكلف به پرداخت جريمه مقرر در آيين‌نامه است و در صورتي كه در اين قبيل نقاط غيرمجاز، وسيله نقليه موتوري با عابر پياده تصادف كند، راننده وسيله‌ي نقليه در صورتي كه همه مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت كرده باشد، مسئول شناخته نمي‌شود. لازم به ذكر است عدم مسئوليت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود.
 
براي اجراي اين مقررات، ادارات مسئول امر عبور و مرور برحسب مورد (شهرباني، شهرداري و ژاندارمري) مكلفند قبلاً خيابان يا مسير يا معبر مورد نظر را از حيث پياده‌رو و خط‌كشي و نصب چراغ و تمامي علايم لازم و ايمني عابر پياده و رانندگان وسيله‌ي نقليه موتوري، به طور كامل مهيا و تأمين كنند. آراي وحدت‌رويه نيز تا به حال با اين موضوع همراه بوده‌اند.
 
مثالي از بررسي صحنه تصادف
 
طبق آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي، سرعت مجاز در تقاطع‌ها، ۳۰ كيلومتر در ساعت است. اگر راننده‌اي با سرعت غيرمجاز (در بررسي كارشناسان، آثار برجاي‌مانده در صحنه تصادف مثل خط ترمز يا شدت برخورد، نشان‌دهنده سرعت غيرمجاز خودروست) با عابر پياده‌اي برخورد كند كه با وجود قرمز بودن چراغ عابر، اقدام به عبور از عرض راه كرده است، مي‌توان هم عابر را به دليل عبور از چراغ قرمزِ مخصوص عابران به ميزان درصد تقصير و هم راننده وسيله نقليه را به دليل عدم رعايت سرعت مجاز مقصر دانست.