پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : تمرين رژه هواپيماي جنگنده سپاه و ارتش در بندرعباس
جمعه، 30 شهریور 1397 - 12:55 کد خبر:38017