پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : هرمزگان در زمينه تامين مايحتاج عمومي مشكلي ندارد
پنجشنبه، 5 مهر 1397 - 13:19 کد خبر:38087
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان گفت: با اقدام هاي صورت گرفته و پايش بازار ، اقلام مورد نياز ذخيره سازي شده واستان در زمينه تامين مايحتاج عمومي مشكلي ندارد.

به گزارش جنوب ايران به نقل از روابط عمومي استانداري هرمزگان، ايرج حيدري در نشست كارگروه تنظيم بازار استان هرمزگان افزود: تمام نيازهاي اوليه وكالاي مصرفي به انداز كافي در استان موجود وطبق برنامه و نياز مردم عرضه مي شود.
 
 
وي ادامه داد: اعضاي كارگروه تنظيم بازار استان بطور مرتب وضعيت بازار توليد ومصرف را زير نظر دارند و در جريان آخرين وضعيت قيمت ها هستند.
 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان ياد آور شد: با توجه به اينكه بخش مهمي از مايحتاج عمومي مردم از فروشگاه هاي بزرگ تامين مي گردد نظارت بر عملكرد اين فروشگاه ها در عرضه مناسب كالا ها در سطح استان جدي گرفته شود.
 
حيدري تصريح كرد: استان در زمينه گوشت مرغ با مشكلي ندارد و در زمينه گوشت قرمز نياز است با برنامه ريزي مناسب و عرضه گسترده تر قيمت اين ماده پروتئيني به قيمت تعادلي نزديك شود.
 
وي ياد آور شد: در اين زمينه جهاد كشاورزي ، سازمان صنعت، معدن و تجارت ، شركت پشتيباني امور دام، دامپزشكي و اتحاديه ها امور دام و كشتار گاه ها با برنامه ريزي مناسب نسبت به عرضه گسترده گوشت قرمز اقدام و موانع پيش رو را مرتفع سازند.