پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : تامين نيمي از آب شرب كشور از چاه‌ها
یکشنبه، 8 مهر 1397 - 15:19 کد خبر:38121
وقتي با كم بارشي در سراسر كشور مواجه مي شويم رويكرد ما آن است از منابع زير زميني مانند آب چاه استفاده كنيم، به همين دليل احتمال آلودگي نيز بيشتر است.

وزير نيرو گفت: نيمي از آب شرب در سراسر كشور از چاهها تامين مي شود و بالقوه احتمال آلودگي اين آبها بيشتر است.

به گزارش جنوب ايران، رضا اردكانيان در گفت و گو با ايرنا افزود: وقتي با كم بارشي در سراسر كشور مواجه مي شويم رويكرد ما آن است از منابع زير زميني مانند آب چاه استفاده كنيم، به همين دليل احتمال آلودگي نيز بيشتر است.

وي اظهار داشت: كيفيت آب يكي از خط قرمزهاي ماست، بهداشت آب از مهمترين مسائل در سازمان آب اتس و حساسيت زيادي وجود دارد تا شهروندان مشكلي در اين زمينه پيدا نكنند.

اردكانيان ادامه داد: از چندي پيش نيز كميته اي مشترك با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل داده ايم و گزارش ملي در مورد كيفيت آب با حضور وزير بهداشت ارائه شد.

وزير نيرو تصريح كرد: در حال حاضر تجهيزات و امكانات از لحاظ آزمايشگاه ها و نيروي انساني براي رصد كيفيت آب به ميزان كافي وجود دارد و مشكلي در اين زمينه نداريم.

اردكانيان گفت: براي ارتقاي كيفيت آب همكاري هايي با سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور آغاز شده تا استفاده بيشتر آب در بخش شرب و كمتر در فضاي سبز با ضريب اطمينان و كيفيت بهتر انجام شود.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا، اكنون 500 آزمايشگاه ويژه آب در سراسر كشور براي سنجش آلودگي‌هاي مختلف آب وجود دارد و اگر هر نوع خروج از استاندارد از لحاظ ميكروبي و شيميايي مشاهده شود توسط كارشناسان وزارت نيرو نسبت به رفع آن اقدام مي شود.

در آزمايشگاهها سلامت آب شرب كشور از نظر آلودگي ميكروبي و شيميايي از جمله نيترات به صورت مرتب بررسي مي شود.