پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : آيا ديدار اخير اصلاح‌طلبان با روحاني به معناي پايان كدورت‌ها بود؟
جمعه، 20 مهر 1397 - 19:13 کد خبر:38218
عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح طلب درباره اينكه آيا مي توان ديدار اخير تعدادي از اصلاح طلبان با رييس جمهور را پايان كدورت ميان روحاني و اصلاح طلبان دانست يا خير، گفت: بايد منتظر بود و ديد. من اطلاعي از جزييات جلسه ندارم ولي به طور كلي كار خوبي است. بايد ديد در آينده به بهبود روابط، بهبود عملكرد و نزديك شدن ديدگاه ها كمك مي كند يا خير.

هفته گذشته تعدادي از اصلاح طلبان به ديدار رييس جمهور رفتند و درباره موضوعات مختلف به گفت و گو پرداختند.

آيا ديدار اخير اصلاح‌طلبان با روحاني به معناي پايان كدورت ها بود؟
 
به گزارش جنوب ايران به نقل از انتخاب، اين ديدار در حالي انجام شد كه در ماه هاي گذشته بسياري از اصلاح طلبان از قطع ارتباط روحاني با اين جريان و عدم استفاده از نظرات آن به عنوان حاميان اصلي او در انتخابات، انتقاد كرده بودند.
 
عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح طلب در گفت و گو با «انتخاب»، درباره اين ديدار و اينكه آيا مي توان آن را پايان كدورت ميان روحاني و اصلاح طلبان دانست يا خير، گفت: بايد منتظر بود و ديد. من اطلاعي از جزييات جلسه ندارم ولي به طور كلي كار خوبي است. بايد ديد در آينده به بهبود روابط، بهبود عملكرد و نزديك شدن ديدگاه ها كمك مي كند يا خير.
 
او ادامه داد: در حال حاضر نمي توان گفت چه اتفاقي خواهد افتاد ولي به طور كلي اين نوع ديدارها خوب است و مي تواند مفيد باشد.
 
عبدي درباره موضع اصلاح طلبان نسبت به عملكرد روحاني به ويژه در دولت دوازدهم نيز اظهار داشت: من درباره موضع اصلاح طلبان صحبت نمي كنم بايد از كساني كه مرجعيت دارند بپرسيد. من سخنگوي اصلاح طبان نيستم.
 
عبدي در ادامه توضيح داد: بايد ابتدا ببينيم كه مواضع شان با گذشته فرقي كرده يا نه. همين طور، بايد ديد آقاي روحاني مواضعشان تغيير كرده است يا خير و سپس درباره اين موضوع صحبت كرد.