پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : پيشرفت نكنيم، تهديد دشمنان دائمي خواهد بود/ در ارتباطات علمي نگاه به شرق باشد؛ نتيجه نگاه به غرب جز معطلي و منت نيست
چهارشنبه، 25 مهر 1397 - 16:56 کد خبر:38230
علاوه بر حذف فيزيكي، «امحاء فرهنگي و يا مشغول كردن نخبگان به امور ديگر»، از ديگر روشهاي نظام سلطه براي گرفتن اين ثروت عظيم كشور است، بنابراين مسئولان و نخبگان بايد هوشيار و مراقب باشند.


حضرت آيت الله خامنه اي تلاش و فعاليت دهها هزار نخبه در سراسر ايران را ترسيم‌كننده تصويري اميدبخش و واقعي از كشور خواندند و با اشاره به نقش و تأثيرگذاري نخبگان جوان در برنامه ريزي صحيح براي آينده، پيشرفت علمي ايران و جلو بردن مرزهاي دانش بشري، «تعامل متقابل، دو جانبه و جدي تر نخبگان و نظام، مراقبت هوشمندانه و استفاده صحيح از گنجينه نيروي انسانيِ نخبه و تقويت هويت ملي و آرمانخواهي در مجموعه نخبگان كشور» را ضروري خواندند و تأكيد كردند: تصويرسازي غلط و منفي و نااميد كننده از اوضاع ايران مهمترين دستور كار امروز دشمن است اما به فضل الهي تصوير واقعي كشور در مجموع، نقطه مقابل تصويرسازي نظام سلطه است.به گزارش جنوب ايران، رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز (چهارشنبه) در ديدار با بيش از دو هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهاي برتر علمي، در ابتداي سخنان خود، ديدار با نخبگان جوان را اميدبخش و شادي‌آفرين خواندند و با اشاره به سخنان تعدادي از جوانان نخبه گفتند: اين مطالب عمدتاً بسيار متين و متقن و كاملاً مورد تأييد بنده بود و مسئولان محترم بايد با جديت آنها را پيگيري كنند.

 

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تأثيرگذاري ملي و فراملي نخبگان از زواياي مختلف افزودند: وجود دهها هزار نخبه، از يك منظر، نشانگرِ «تصوير صحيح و واقعي از كشور» و مايه خرسندي و احساس اميد است، ضمن آنكه با بهره مندي از نخبگان قطعاً چارچوبهاي برنامه‌ريزي براي مسائل كشور بايد ارتقاء يابد و از ديدگاههاي آنان استفاده شود.

 

ايشان خاطرنشان كردند: از نظرات نخبگان جوان، فعال، دلسوز و با نشاط و پاي كار در بخش‌هاي مختلف از جمله نفت، استفاده و براي تبديل اقتصاد نفتي به اقتصاد مستقل و دانش‌پايه و اقتصاد مقاومتي، برنامه ريزي شود.

  

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به تأثير نخبگان در «پيشرفت علمي كشور» گفتند: بهره گيري صحيح و مناسب از دانش و توانايي هاي نخبگان موجب پيشرفت علم در كشور و در نتيجه رسيدن به موضع عزت و اقتدار و كاهش آسيب پذيري ها خواهد شد.

 

حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: اگر از لحاظ علمي پيشرفت كنيم، تهديد دشمنانِ تمدني و سياسي و اقتصادي ما دائمي نخواهد بود و كاهش خواهد يافت.

 

ايشان يكي ديگر ازعرصه‌هاي تأثيرگذاري نخبگان كشور را «ايفاي نقش در شكستن مرزهاي جهانيِ دانش» دانستند و افزودند: در قرون اخير، سهم ما در جلو بردن مرزهاي دانش بسيار كم بوده است و بايد با استفاده از ظرفيت بالاي نخبگان جوان كشور، مرزهاي اكتشاف و دانش جهاني را توسعه دهيم.

 

حضرت آيت الله خامنه اي گفتند: جوانان بايد با مطالعه تاريخ، از دوران تلخ ۲۰۰ ساله قبل از پيروزي انقلاب اسلامي كه به دليل بي اعتنايي به استعدادها و نخبگان، كشور دچار عقب ماندگي شد، مطلع شوند و قدر دوران كنوني را بدانند.

 

ايشان با تأكيد بر اينكه در دوران قاجار و پهلوي، ايران يكي از عقب مانده ترين كشورها از لحاظ دانش روز بود، افزودند: در حالي كه جمعيت ايران حدود يك درصد جمعيت جهان است، سهم ما در توليد علم در دوران پهلوي، يك دهم درصد بود اما اكنون سهم ايران در توليد علم در دنيا به حدود دو درصد رسيده است كه به اين حد نيز نبايد قانع بود.رهبر انقلاب اسلامي به يك نمونه ديگر از بي اعتنايي به علم و دانش در دوران پهلوي اشاره كردند و گفتند: از زمان تأسيس دانشگاه تهران بعنوان اولين دانشگاه كشور در سال ۱۳۱۳ تا سال ۱۳۵۷ كه چهل و چهار سال مي شود، تعداد دانشجويان كل كشور، ۱۵۰ هزار نفر بود اما اكنون كه چهل سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد، تعداد دانشجويان كشور بيش از چهار ميليون نفر است.

 

حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه چنين مقايسه هايي، تفاوت دو حكومت و دو نظام را به روشني نشان مي دهد، خاطرنشان كردند: علت عمده عقب ماندگيِ علمي و اخلاقي و سياسي كشور در آن دوران تاريك، وجود حكمرانان بي كفايت، دنياطلب، وابسته و بي عرضه بود كه در مقابل ملت تكبر مي فروختند و به فكر مصالح آنان نبودند اما در مقابل بيگانه تا كمر خم مي شدند.

 

ايشان تأكيد كردند: همه ما بايد به دليل رهايي از آن دوران تلخ و پيشرفتهاي كنوني، سپاسگزار نظام جمهوري اسلامي و امام بزرگوار باشيم.

 

رهبر انقلاب اسلامي سپس چند توصيه در خصوص نخبگان بيان كردند.

 

اولين توصيه ايشان «لزوم تعامل دو جانبه ميان نخبگان و نظام مديريت كشور» بود كه در اين زمينه گفتند: از يك طرف مسئولان بايد جدي تر به‌دنبال تعامل با نخبگان و ارائه خدمات و رفع موانع كار آنان باشند و از طرف ديگر نخبگان نيز بايد همه ظرفيت هاي خود را در اختيار پيشرفت كشور قرار دهند.

 

حضرت آيت الله خامنه اي منابع انساني خوب و نخبه متحرك و پيش‌رونده را يك گنجينه و ثروت عظيم خواندند و تأكيد كردند: اين ثروت همانند هر گنجينه ديگري در معرض طمع و چپاول نظام سلطه است تا ضمن آنكه از اين ثروت براي خود بهره مي برد، درخصوص علم و فناوري يعني داشته هاي ثروت آفرين و قدرت آفرين نيز انحصار ايجاد كند.

 

ايشان «حذف فيزيكي نخبگان» را يكي از روشهاي نظام سلطه براي خارج كردن اين گنجينه از چنگ ملتها برشمردند و با اشاره به ترور دانشمندان هسته اي كشور گفتند: علاوه بر حذف فيزيكي، «امحاء فرهنگي و يا مشغول كردن نخبگان به امور ديگر»، از ديگر روشهاي نظام سلطه براي گرفتن اين ثروت عظيم كشور است، بنابراين مسئولان و نخبگان بايد هوشيار و مراقب باشند.

 

حضرت آيت الله خامنه اي، راه مقابله با فريب هاي نظام سلطه براي مجموعه نخبگي كشور را «تقويت هويت ملي و آرمانخواهي در ميان نخبگان» دانستند و خاطرنشان كردند: جوان نخبه ما بايد به ايراني و مسلمان بودن، هويت ملي، آرمانها و تاريخ بسيار شرافتمندانه خود افتخار كند.

 

ايشان تأكيد كردند: يكي از برنامه هاي دشمن، آرمان زدايي و هويت زدايي است كه همه بايد مراقب و متوجه اين نقطه تهاجم باشند.

 

يكي ديگر از توصيه هاي رهبر انقلاب اسلامي به نخبگان، «مراقبت براي غافل نشدن از مسئوليتهاي خود در قبال مردم و مسائل مهم كشور» بود.

 

حضرت آيت الله خامنه اي گفتند: نخبه نبايد در فضاي تخصصي خود غرق شود و به مسائل جامعه همچون «استقلال، عدالت، پيشرفت و آسيب هاي اجتماعي» اعتنايي نداشته باشد.

 

ايشان خطاب به نخبگان تأكيد كردند: اگر شما نخبگي را در زير پرچم «عدالتخواهي و استقلال و هويت ملي» انجام دهيد، قطعاً ارزش آن بيشتر خواهد بود.

 

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به جنگ تحميلي اقتصادي، سياسي و امنيتي عليه ايران عزيز افزودند: يك نخبه نمي تواند به اين جنگ بي تفاوت باشد.

 

رهبر انقلاب اسلامي با تشبيه جنگ تبليغاتي و رسانه اي بسيار شديد دشمن به جنگ تحميلي افزودند: امكانات تبليغاتي ما مانند اوايل دفاع مقدس، اندك است اما همانگونه كه در آن نبرد پيروز شديم، به فضل الهي در اين جنگ هم بدون ترديد پيروز خواهيم شد.

 

ايشان «تصويرسازي غلط» را مهمترين كار امروز دشمن براي اغواي افكار عمومي جهان و ايران برشمردند و خاطرنشان كردند: نخبه جوان ما بايد در اين رويارويي سنگين، وظيفه خود را براي پيروزي و سرافرازي ايران انجام دهد.

 

حضرت آيت الله خامنه اي در جمع بندي اين بخش از سخنانشان اين دستور كار را براي نخبگان جوان ترسيم كردند: «تلاش علمي زير پرچم عدالتخواهي، انحصارشكني، ستم ستيزي و حساسيت و رسيدگي به مسائل و مشكلات مردم».

 

رهبر انقلاب اسلامي همچنين در بيان چند نكته درباره بنياد نخبگان، ضمن تشكر از زحمات بنياد، كار و تلاش شبانه روزي را به مسئولان آن توصيه مؤكد كردند و افزودند: در شناسايي، جذب، هدايت، ساماندهي، شنيدن سخن نخبگان و درمان كردن دردهاي آنان شب و روز نشناسيد.

 

«پرهيز از روزمرگي همراه با ابتكار دائم و نوسازي روشها در بخشي كه هدايت نخبگان را در بنياد برعهده دارد»، «برنامه ريزي دقيق و صحيح براي فعاليتهاي هويت بخش»، «استفاده از دفتر نمايندگي رهبري در دانشگاهها»، «استفاده از شركتهاي دانش بنيان و مراقبت درباره تنزل نيافتن ضوابط اين شركتها» از ديگر توصيه هاي رهبر انقلاب به مسئولان بنياد نخبگان بود.

 

ايشان همچنين استفاده از نخبگان در چيدمان مديريتهاي مياني كشور را مهم خواندند و افزودند: ممكن است جوانان نخبه تجربه سطوح اول مديريتي را نداشته باشند اما سطح مديريتهاي مياني حتماً به جوانان نخبه نياز دارد.

 

حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان با رد تصوري كه دانشگاهها را در خدمت مسائل كشور نمي داند، خاطرنشان كردند: در چهار دهه اخير جوانان دانشگاهي در صنايع مهم كشور نقش اول داشته اند.

 

ايشان «هوا فضا»، «علوم زيستي»، «سدسازي»، «صنعت دفاعي»، «صنعت هسته اي در ابعاد گوناگون آن»، «سلولهاي بنيادي»، «زيست فناوري» و «ساخت داروهاي نو تركيب» را از جمله عرصه ها و صنايعي برشمردند كه دانشگاهها در شكل گيري و پيشرفت آنها نقش ارزنده اي داشته‌اند.

 

رهبر انقلاب اسلامي در عين حال افزودند: البته در كار دانشگاهها نقص هاي زيادي وجود دارد كه بايد رفع شود و نخبگان جوان نيز امروز برخي از آنها را بيان كردند.

 

حضرت آيت الله خامنه اي دانشگاهها را به «اهتمام به پژوهش» در همه سطوح فراخواندند و افزودند: ارتباط متقابل و پر منفعت دانشگاه با صنعت جدي تر گرفته شود.

 

رهبر انقلاب در همين زمينه خاطرنشان كردند: با گسترش ارتباط با صنعت و شناسايي نيازها به‌گونه اي عمل كنيد كه همانند برخي از كشورها، هر پايان نامه دانشجويي يك حامي از بخش خصوصي يا دولتي داشته باشد.

 

«ضرورت به‌روزرساني نقشه جامع علمي» پس از ۹ سال از تدوين آن و لحاظ كردن مسائل جديد در اين نقشه، نكته ديگر ايشان خطاب به مسئولان بود.

 

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با تأكيد بر «ضرورت ارتباط علمي با كشورهايي كه در مسير رشد جهشي قرار دارند»، افزودند: اينگونه كشورها عمدتاً در آسيا هستند، بنابراين بايد نگاهمان به شرق باشد نه به غرب، ضمن اينكه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت كشيدن و كوچك شدن فايده اي ندارد.

 

رهبر انقلاب با تأكيد بر تعامل دانشگاهها با دولت براي شناخت نيازها و اولويتها، از اقدام گروههاي مختلف اساتيد دانشگاهي و صاحبنظران از جمله اساتيد بسيجي در نوشتن نامه به مسئولان و ارائه راه حل مشكلات اقتصادي ابراز مسرت كردند و افزودند: نمي دانيم دولت چقدر به اين راه حلها عمل مي كند اما احساس مسئوليت اساتيد و همچنين نخبگان جوان و خوشفكر در قبال مشكلات كشور بسيار خرسند كننده است.

 

حضرت آيت الله خامنه اي در پايان سخنانشان بار ديگر به تلاش پرحجم دشمن براي تصويرسازي منفي از اوضاع ايران اشاره كردند و افزودند: نوسانات ارزي و مشكلات معيشتي وجود دارد اما در مجموع تصوير واقعي كشور، به كوري چشم دشمنان، عكس تصويري است كه بيگانگان سلطه طلب از ايران عزيز ترسيم مي كنند.

 

پيش از سخنان رهبر انقلاب اسلامي، دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور و دكتر غلامي وزير علوم، تحقيقات و فناوري گزارش هايي از شرايط علمي كشور و نخبگان بيان كردند.

 

همچنين ۱۱ تن از نخبگان و استعدادهاي برتر علمي كشور به بيان دغدغه و ديدگاههاي خود در مسائل مختلف علمي، پژوهشي، مديريتي و فناوري پرداختند.

 

آقايان:

- مصطفي زمانيان، مؤسس شركت دانش بنيان در زمينه تدوين سندهاي راهبردي

- سيد ابوالفضل ميررضي، دارنده مدال نقره المپياد ادبيات

- مصطفي اسماعيلي شايان، دانشجوي دكتراي مهندسي انرژي هاي تجديد پذير

- احمد آبنيكي، دانشجوي مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف

- امين جهان بخشي، دانشجوي پسادكترا و عضور بنياد ملي نخبگان

- علي نظامي، دارنده مدال نقره المپياد فيزيك كشوري

و خانم‌ها:

- الهام حيدري، برگزيده جايزه دكتر كاظمي آشتياني

- سارا محمدي، نفر برتر مسابقات جهاني رياضي و المپياد زيست شناسي

- منصوره نادري پور، برنده جايزه بنياد ملي نخبگان

- نكو پناهي، دارنده مدال طلايي المپياد شيمي

و زينب اكبري، دانشجوي نمونه كشوري و دارنده مدال نقره المپياد دانش آموزي

اين نكات و محورها را مورد تأكيد قرار دادند:

- لزوم حضور جوانان نخبه در عرصه تصميم‌گيري و مديريت كشور

- لزوم تدوين برنامه راهبردي و نظام‌نامه عالمانه در حوزه تربيت غيررسمي

- انتقاد از تحول صوري و برخورد دستوري با مقوله تحول در علوم انساني

- اهميت توجه مسئولان به نخبگان در آموزش و پرورش و هموار كردن مسير فعاليت آنان

- پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي بايد در خدمت نيازهاي كشور و بهتر شدن زندگي مردم باشد

- توجه به اين نكته كه ايجاد درآمد ملي و اشتغال نيازمند رونق توليد و بهره‌وري است

- انتقاد از كمبود بودجه براي اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي

- لزوم توسعه امكانات مراكز درماني در حاشيه شهرها

- انتقاد از استفاده نكردن از فناوري‌هاي مجازي براي حل مشكلات كشور

- لزوم مراقبت از زبان فارسي و پرهيز از كم توجهي رسانه‌اي در حوزه زبان فارسي.

 

در پايان اين ديدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامي اقامه شد.