پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : ۶۰۰هزار پروژه نيمه‌تمام در كشور خاك مي‌خورد
چهارشنبه، 25 مهر 1397 - 18:27 کد خبر:38238
حدود ۶۰۰ هزار پروژه نيمه تمام در كشور وجود دارد و با توجه به حدود ۴۰ هزار ميليارد توماني كه سالانه به عنوان بودجه عمراني در نظر گرفته مي‌شود، كفاف تكميل اين پروژه ها را نمي‌دهد.

 به گزارش جنوب ايران، رضايي كوچي رييس كميسيون عمران مجلس گفت:  حدود ۶۰۰ هزار پروژه نيمه تمام در كشور وجود دارد و با توجه به حدود ۴۰ هزار ميليارد توماني كه سالانه به عنوان بودجه عمراني در نظر گرفته مي‌شود، كفاف تكميل اين پروژه ها را نمي‌دهد. 
 
قرار بود در يك سامانه، اطلاعات مربوط به پروژه هاي نيمه تمام عمراني قرار داده شود اما تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام نشده است. 
 
هنوز در يك منطقه پروژه قبلي به اتمام نرسيده پروژه جديدي كلنگ‌زني مي‌شود!