پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : دو شركت هرمزگاني در ليست تحريم‌هاي جديد آمريكا
چهارشنبه، 25 مهر 1397 - 18:32 کد خبر:38239
بر خلاف راي صادر شده از سوي ديوان لاهه، آمريكا دوباره شمار ديگري از شركت‌هاي ايراني مورد تحريم قرار داد.

 
جنوب ايران: ليست تحريم جديد وزارت خزانه داري آمريكا عليه شركت ها و بانك هاي ايران منتشر شد.
 
🔹شركت سرمايه‌گذاري انديشه مهرآوران
🔹گروه بهمن
🔹بانك ملت
🔹بنياد تعاون بسيج
🔹شركت كالسيمين
🔹شركت فولاد مباركه اصفهان
🔹شركت تراكتورسازي ايران
🔹شركت توسعه معادن زينك ايران
🔹بانك مهر اقتصاد
🔹گروه مالي مهر اقتصاد
🔹شركت سرمايه‌گذاري نگين ساحل رويال
🔹بانك پارسيان
🔹شركت كاتاليست شيميايي پارسيان
🔹شركت ذوب زينك قشم
🔹بانك سينا
🔹شركت سرمايه‌گذاري طبيعت‌گردان آتيه ايرانيان
🔹شركت سرمايه‌گذاري تكتار
🔹شركت مهندسي تكنوتار
🔹شركت اسيدسازي زنجان