پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : نمايشگاه كاغذي را به نفع مطبوعات استاني تعطيل كنيد!
چهارشنبه، 25 مهر 1397 - 19:05 کد خبر:38245
‍خداداد ابراهيمي

حدود ربع قرن از عمر فرهنگي ـ رسانه اي اولين نمايشگاه مطبوعات جمهوري اسلامي ايران مي گذرد. نمايشگاهي كه رفته رفته عيار واعتبار مطبوعاتي مارا به جهانيان انعكاس مي داد و اوج موفقيت هايش در دوران دكتر حسين انتظامي و افول و فرود آن در دوران محمد علي رامين رقم خورده است.
 
درحالي كه امسال هم اهالي مطبوعات مترصد شنيدن اخباري از برگزاري اين نمايشگاه بودند، مديركل مطبوعات داخلي در مصاحبه با رسانه ها گفته است؛
"ما بعد از بررسي دلايل، براي بحث «برگزار نشدن» نمايشگاه مطبوعات نظرخواهي كرديم و در نهايت تصميم گرفتيم اين نمايشگاه بعد از ۲۵ سال برگزار نشود."
 
اين تصميم جسورانه با خرسندي و خوشايندي اغلب اصحاب مطبوعات كشور خاصه نشريات استاني روبرو گرديد چرا كه با وجود وضعيت خاص اقتصادي دولت و نيز بحران چاپ مطبوعات، تصميمي عقلاني به نظر مي رسد كه به واسطه آن، مطبوعات استاني در كانون توجه قرار خواهند گرفت و قابليت هاي نشريات محلي به نحو مستقل درنمايشگاه هاي استاني انعكاس خواهد يافت.
 
چند روز بعد اما معاون مطبوعاتي درنشست با اهالي رسانه عنوان كرد؛
"هنوز تصميمي در اين باره اتخاذ نشده است و برگزارنشدن نمايشگاه مطبوعات قطعي نيست."
 
دراين راستا بايد گفت شايد محمدسلطاني فر بر اثر فشارهاي سياسي برخي از مالكان نشريات سراسري، رفته رفته قصد عقب نشيني از تصميمي را دارد كه به گفته سيد محمدرضا دربندي هم درباره آن نظرسنجي شده و هم در معاونت مطبوعاتي درباره آن تصميم جمعي اتخاذ شده است.
 
چنين به نظر مي رسد كه سلطاني فر ، توپ را درميدان مديركل مطبوعات داخلي انداخته تا پس از اطلاع از واكنش ها وموضع گيري هاي اهالي مطبوعات، تصميم نهايي را اتخاذ كند. كه دراين راستا معدودي از مالكان مطبوعات سراسري با پشتوانه سياسي و حزبي و به مدد نفوذ در دولت ها، كه همواره هم از چارسوق رانت هاي پيدا و پنهان نمايشگاه مطبوعات ارتزاق مي كنند و هم با تملك ده روزه غرفه هاي دونبش درمسيرهاي پر رونق راهروهاي اصلي نمايشگاه با راه اندازي نمايش ها و گعده هاي سياسي ، قدرت رسانه هاي خود را به رُخ رقيبان مي كشند، باتيترها و يادداشت هاي فاقد تحليل، مخالفت خود را باتعطيلي نمايشگاه انعكاس داده اند.درصورتي كه مطبوعات استاني همواره با تحمل هزينه هاي گزاف و سفر به پايتخت به عنوان شهروند درجه دوم، در كوچه پس كوچه هاي نمايشگاه و دور ازچشم بازديدكنندگان جانمايي مي شوند كمترين انتفاعي از نمايشگاه مذكور نداشته اند.
 
به اعتقاد صاحبنظران حوزه مطبوعات و رسانه چنانچه 31 غرفه استاني ادارات كل فرهنگ وارشاد اسلامي در كنار غرفه هاي متعدد نشريات محلي ونيز غرفه هاي جانبي، صنايع دستي و نمايشي در نمايشگاه سالانه مطبوعات حضورنيابند، بي گمان شاكله ي اين نمايشگاه بي روح و بي رونق جلوه خواهد يافت و با استقبال سرد و كم بازديد مردم روبرو خواهدشد وعملا بزرگترين نمايشگاه كاغذي كشور شكست خواهدخورد.
 
هرچند كه به برخي زواياي مديريت معاونت مطبوعاتي نقدهايي جدي وارد است و در مجالي ديگر به آن مي پردازيم اما دراينجا به دكترسلطاني فر توصيه مي شود؛ مرعوب جوسازي هاي اقليتي از روزنامه هاي حزبي و سياسي نشود و تصميم قبلي خود را قاطعانه عملي كند چرا كه با برگزاري نمايشگاه هاي استاني، هم فرصت بروز خلاقيت و ابتكارعمل اصحاب مطبوعات محلي فراهم مي شود و هم ازمحل صرفه جويي در هزينه هاي نمايشگاه سراسري، مطالبات يارانه هاي مطبوعات استان هاي محروم جبران خواهدشد. ازسوي ديگر درحالي كه يارانه هاي مطبوعاتي نيم سال دوم سال 96 و نيم سال اول 97 هنوز پرداخت نشده است ، صرف هزينه هاي ميلياردي برگزاري نمايشگاه كاغذي توجيه منطقي و عقلاني ندارد.به عبارتي ديگر به بهانه برگزاري نمايشگاهي تكراري با طبق معمول هاي بي خاصيت كه در تقدم و توسعه فرهنگي و رسانه اي كشور سهمي اثرگذار و ملموس نداشته است سزاورار نيست كه بخش اعظم بودجه معاونت مطبوعاتي، صرف ريخت و پاش هاي ضيافت هاي سياسيون و جوايز پر ابهام روزنامه هاي ذي نفوذ ثروتمند درنمايشگاه سراسري مطبوعات شود! جان كلام اينكه خيابان نمايشگاه سراسري مطبوعات به بن بست رسيده است خيابان يك طرفه‌اي كه از گذشته تاكنون بين مطبوعات سراسري و نشريات استاني ايجاد شده است. تعطيلي آزمايشي نمايشگاه سراسري، فرصت مناسبي است كه براي گفتمان رسانه و فرهنگ بومي و نشريات محلي تريبون بگذاريم. وچه موقعيتي مناسب تر از نمايشگاه هاي استاني؟
 
بنابراين وقت آن رسيده است كه به تمركز نمايشگاه مطبوعات در پايتخت خاتمه دهيم ضمن اينكه انتقال و تمركز نمايشگاه سراسري مطبوعات در يكي از مراكز استان هاي بزرگ، حاشيه هاي جبران ناپذير سياسي درپي خواهد داشت حتي در مشهد!!