پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : هوشمند سازي شهر باعث ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري است
چهارشنبه، 2 آبان 1397 - 23:50 کد خبر:38264
پرويز سالاري با بيان اينكه 95 درصد ترانزيت و 75 درصد صادرات از هرمزگان صورت مي گيرد افزود : در سال 93 شهردا ري ملزم به راه اندازي شركت حمل و نقل شد كه از اين طريق مي توانست به منبع در آمدي هنگفت و پايداري دست پيدا كند.

به گزارش جنوب ايران، عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس در هشتادمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر كه با دستور كار بررسي افزايش نرخ كرايه تاكسي و اتوبوس در سال 97 برگزار شد گفت: حمل و نقل چه در زمينه مسافر و چه در زمينه بار يكي از شاخصه ‌هاي توسعه هر شهر است و  براي پيشرفت  بايد همه آنها با هم ديده شوند. 
 
پرويز سالاري  با بيان اينكه 95 درصد ترانزيت و 75 درصد صادرات از هرمزگان صورت مي گيرد افزود : در سال 93 شهردا ري ملزم به راه اندازي شركت حمل و نقل شد كه  از اين طريق مي توانست به منبع در آمدي هنگفت و پايداري دست پيدا كند. 
 
وي ادامه داد: رانندگان تاكسي نماد و نود شهر و سفيران فرهنگي شهر هستندكه بايد به صورت ويژه در نظر گرفت شوند اما براي دادن خدمات به اين قشر زحمت كش كه نبايد فقط  از جيب مردم هزينه شود.
 
سالاري اظهار داشت: يك سوم هزينه اتوبوسراني به عهده وزارت كشور، يك سوم به عهده شهرداري و مابقي به عهده شهروندان بوده و درواقع افزايش نرخ كرايه اتوبوس به صورتي كه فقط به دوش شهروندان باشد مقبول نمي‌باشد.
 
عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس  با بياان اينكه سه راه براي افزايش و ارتقا خدمات  در بخش حمل و نقل عمومي وجود داردابراز داشت : در تعهدات وزرات نفت است كه بابت افزايش حمل و نقل عمومي بودجه اي به شهرداري ها تخصيص دهد كه در اين رابطه چرا وزارت نفت به تعهدات خود عمل نمي كند.
 
پرويز سالاري ادامه داد : براي افزايش درآمد اتوبوسراني و تاكسيراني شهردار را ملزم كرديم تا در جهت هوشمند سازي شهر اقدام نمايد و سهم ارزش افزوده كه از بحث جرايم راهنمايي و رانندگي است خرج حمل و نقل عمومي شود.
 
وي در اين رابطه افزود : هوشمند سازي شهر علاوه بر ايجاد در آمد پايدار براي شهردا ري سبب كنترل و نظارت بهتر ترافيك ،تسهيل و تسريع  وافزايش ايمني شهر در حمل ونقل خواهد شد.
 
سالاري تصريح كرد : انتظار ما اين است كه در بخش تخصيص درآمد شهرداري از محل جرايم راهنمايي و رانندگي استاندار هرمزگان بعنوان رئيس شوراي تامين استان ،راهنمايي و رانندگي را ملزم كند تا سهميه شهرداري را پرداخت نمايد تا شهرداري بتواند در جهت هوشمند سازي شهر حركت كند،  كه باعث ايجاد درآمد پايدار، كنترل و نظارت، تسريع در حمل و نقل عمومي مي شود.
 
وي بيان داشت: به اندازه كافي فشار بر دوش مردم هست بنابراين افزايش نرخ كرايه را بايستي بيشتر مورد بررسي قرار دادو افزايش بيش از 10 درصد مجاز نيست بلكه حمايتهاي ديگري بايد از رانندگان تاكسي و اتوبوس شود .