پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : قطع گسترده درختان بن بست دهخدا در محله فرهنگيان صداي شهروندان را در آورد
پنجشنبه، 3 آبان 1397 - 00:04 کد خبر:38268
بيش از يك ماه است كه پروژه‌اي غيركارشناسي و با هزينه‌اي هنگفت در يكي از زيباترين پردرخت ترين كوچه‌هاي بندرعباس آغاز شده است.

به گزارش جنوب ايران به نقل از فارس، قطع چندين درخت بزرگ و بومي در كوي فرهنگيان بندرعباس به شدت موجب اعتراض ساكنين كوچه گرديده به نحوي كه مكررا با شهرداري تماس گرفته و موضوع اطلاع داده شده است.
 
 تا جايي كه رييس شوراي شهر بندرعباس حدود يك ماه قبل مدعي شد فورا پروژه متوقف و با پيمانكار خاطي برخورد مي‌شود؛ در صورتي‌كه هيچ كدام از اين اتفاقات رخ نداد و افتادن درخت روي ماشين يكي از ساكنان كوچه موجي از اعتراضات را به همراه داشت.
 
بنا به گفته شاهدان عيني در اين ميان پيمانكار مدعي در جواب اينكه اگر كودكي داخل خودرو بود چه اتفاقي رخ مي‌داد پاسخ مي‌دهد ديه‌اش را مي‌دهم!
جاي بسي تعجب است كه با وجود نقاط بسيار محروم در شهر بندرعباس هزينه‌كرد چند ميلياردي در زيباترين كوچه شهر و قطع درختان بزرگ و‌ نابودي درختان باقيمانده چه توجيه علمي دارد؟
 
 
 ساكنان اين منطقه مي‌گويند تا كنون بارها با رسانه‌هاي مختلف و حتي صدا وسيما تماس گرفته‌ايم اما اتفاقي رخ نداده است.
 
اهالي در پايان ابراز اميدواري كردند كه با كمك همكاران خبرگزاري فارس بتوانند جلوي اين فاجعه قطع درختان و گسترش آن را به ساير محلات را بگيرند.