پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : قتل خواهر روي تخت بيمارستان
پنجشنبه، 3 آبان 1397 - 00:09 کد خبر:38271
ختر جواني كه به دليل مشكلات خانوادگي مورد ضرب شديد خانواده خود قرار گرفته بود بعد از انتقال به بيمارستان در بخش جراحي اعصاب بيمارستان گلستان اهواز و در وقت ملاقات توسط برادر خود با ضربات چاقو به طرز فجيعي به قتل رسيد.

ركنا نوشت: پسر جوان در اقدامي عجيب خواهرش را روي تخت بيمارستان اهواز با ضربات چاقو به قتل رساند.
 
دختر جواني كه به دليل مشكلات خانوادگي مورد ضرب شديد خانواده خود قرار گرفته بود بعد از انتقال به بيمارستان در بخش جراحي اعصاب بيمارستان گلستان اهواز و در وقت ملاقات توسط برادر خود با ضربات چاقو به طرز فجيعي به قتل رسيد.
 
بنا به اين گزارش، هنوزعلت اين موضوع مشخص نگرديده و قاتل نيز دستگيرشده است.