پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : سند آمايش هرمزگان به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد
یکشنبه، 6 آبان 1397 - 02:59 کد خبر:38280
معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور اقتصادي سازمان برنامه مديريت و برنامه ريزي هرمزگان گفت: سند آمايش اين استان كه كليات آن به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه رسيده براي تصويب نهايي به برنامه و بودجه ارسال شد.


به گزارش جنوب ايران، عباس منتظري روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اُميد مي رَود تا پايان سال جاري سند آمايش هرمزگان در سازمان برنامه و بودجه به تصويب برسد.

وي ادامه داد: سند آمايش هرمزگان اُفق 20 ساله پيشرفت هرمزگان در بخش هاي مختلف مُشخَص كرده و بنابراين تا سال 1415 بايد به همه اهداف آن دست يافت.

معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور اقتصادي سازمان برنامه مديريت و برنامه ريزي هرمزگان اظهار داشت: با تصويب نهايي اين سند طرح هايي كه براي پيشرفت هرمزگان در بخش هاي گوناگون تدوين مي شود بايد منطبق با آن باشند.

منتظري ياد آور شد: 15 نفر از متخصصان دانشگاهي براي تدوين سند آمايش هرمزگان بيش از 2 سال براي تدوين سند آمايش وقت صرف كردند.