پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : بازنشستگاني كه استعفا ندهند متصرف در اموال عمومي هستند
سه شنبه، 8 آبان 1397 - 00:56 کد خبر:38288
عزت الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: افراد بازنشسته‌اي كه مشمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان هستند، در صورتي كه استعفا ندهند، متصرف در اموال دولتي محسوب مي‌شوند.


به گزارش جنوب ايران، عزت الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: افراد بازنشسته‌اي كه مشمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان هستند، در صورتي كه استعفا ندهند، متصرف در اموال دولتي محسوب مي‌شوند.

به موجب مجازات در نظر گرفته شده در اين قانون چنانچه افراد مشمول استعفا ندهند، حقوقي كه دريافت مي‌كند، در حكم تصرف در اموال دولتي است. برخي در تلاش بوده و هستند تا استثناهايي را در مسير اجراي اين قانون به وجود بياورند، اما مجلس با هر استثنايي مقابله مي‌كند.

بازنشستگاني كه همچنان مشغول كار باشند، حق امضا يا عزل و نصب نخواهند داشت و ديوان محاسبات كشور مي‌تواند مانع فعاليت آنها شود.