پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : خشكسالي در جاسك
شنبه، 4 اسفند 1397 - 01:02 کد خبر:39420
بيش از ۷ روستا در شهرستان جاسك در اثر هجوم شن‌هاي روان به كلي در ميان شن‌هاي روان مدفون شده‌اند و بيش از ۲۱ روستا در معرض مدفون شدن زير شن‌هاي روان قرار دارند./ عكس: سهيل فرجي