پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : برنامه ساخت بزرگترين انبار نفت جهان در امارات / ادامه تلاش براي دور زدن تنگه هرمز
پنجشنبه، 9 اسفند 1397 - 21:12 کد خبر:39493
امارات همچنين خط لوله نفت از سمت غربي تنگه هرمز به سمت شرقي ساخته است. اين خط لوله، نفت ميدان هاي امارات را از طريق مسير زميني، به سمت شرقي منتقل مي كند.


امارات در راستاي دور زدن تنگه هرمز، بزرگترين انبار نفت جهان را در سمت شرقي تنگه هرمز مي سازد.

به گزارش جنوب ايران، ايران بارها تهديد به بستن تنگه هرمز كرده است به همين دليل كشورهاي ساحلي جنوب خليح فارس، به دنبال راه هاي براي كاهش تاثير بستن احتمالي تنگه هرمز بر صادرات نفت از اين منطقه است.


خليج فاس مسير اصلي صادرات كشورهاي نفتي در اين منطقه است.

شركت ملي نفت ابوظبي (ادنوك) و شركت "اس كي انجنير نگ آند كونستركشن" كره جنوبي توافقنامه اي را براي ساخت بزرگترين انبار جهان در خاك امارات امضا كردند.

 

ساخت بزرگترين انبار نفت جهان در امارات / ادامه تلاش براي دور زدن تنگه هرمز

 

ظرفيت اين انبار 42 ميليون بشكه خواهد بود  و هزينه ساخت آن به 1.2 ميليارد دلار مي رسد. اين انبار نفت در امارت (منطقه) فجيره در سمت شرقي كشور امارات (ساحل امارات در درياي عمان و سمت شرقي تنگه هرمز) ساخته خواهد شد.

توليد نفت امارات هم اكنون حدود 3.5 ميليون بشكه در روز و توليد نفت ايران نيز حدود 2.5 ميليون بشكه است.

اين قرارداد در سفر شيخ محمد وليعهد ابوظبي به كره جنوبي امضا شد. قرار است ساخت اين مجموعه انبار نفت در سال 2022 ميلادي به پايان برسد.

براساس اين قرارداد، اين مجموعه انبار، شامل 3 انبار زير زمين خواهد بود كه هر كدام ظرفيت انبار 14 ميليون بشكه نفت خواهد داشت.
ساخت اين مجموعه انبار باعث مي شود كشورهاي ساحل خليج فارس بتوانند نفت خود را در اين مجموعه، انبار كنند.

ادنوك امارات در ماه نوامبر گذشته هم توافقنامه اي را با شركت ذخاير نفت استراتژيك هند امضا كرد كه براساس آن، ذخيره سازي نفت امارات در انبارهاي هند ممكن خواهد شد.


امارات همچنين 6.3 ميليون بشكه نفت خام خود را در بندر كِري در جنوب ژاپن ذخيره سازي مي شود. هدف از اين تلاش براي گسترش ظرفيت انبارسازي نفت، كاهش تاثيرگذاري بستن احتمالي تنگه هرمز بر صادرات نفت امارات است.

هم اكنون نيز در منطقه فجيره امارات انبارهاي نفت وجود دارد. امارات همچنين خط لوله نفت از سمت غربي تنگه هرمز به سمت شرقي ساخته است. اين خط لوله، نفت ميدان هاي امارات را از طريق مسير زميني، به سمت شرقي منتقل مي كند.