پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : چه شد كه درب اتاق بازرگاني بندرعباس را گِل گرفتند؟ / چه شد كه كسي مقاومت نكرد؟
سه شنبه، 14 اسفند 1397 - 13:41 کد خبر:39544
اين نوشته به دنبال توجيه رفتار نامناسب برخي در گل گرفتن درب اتاق بازرگاني نيست اما حقيقت ماجرا اين است كه بايد مجموعه رفتارهاي پس و پيش مرتبط با گِل گرفتن درب اتاق بازرگاني بندرعباس را يكجا ديد تا بتوان آنچه رخ داده است را بدون غرض‌ورزي و غبار و بدون نسبت دادن رفتار (شعبان بي‌مخي) و (ارباب رعيتي) تحليل كرد.


به گزارش جنوب ايران، انتخابات نهمين دوره اتاق بازرگاني بندرعباس در حالي شنبه 11 اسفندماه در سراسر كشور برگزار شد كه اين انتخابات در هرمزگان با انبوهي از چالش‌ها به درهاي بسته و گل‌گرفته خورد و نه تنها برگزار نشد، بلكه انبوهي از حاشيه را نيز به دنبال داشت. حواشي كه بسياري را زير سوال برد و صد البته تاكنون هيچ پاسخي به آنها داده نشده است!
 بسياري تنها برونداد اين اتفاق را در گِل گرفتن درب اتاق بازرگاني بندرعباس ديدند اما در تحليلي منصفانه بايد به بررسي علل و عوامل اين نكته پرداخت كه چگونه دربِ اتاق بازرگاني بندرعباس بدون هيچ مقاومتي به آساني گِل گرفته شد و جز يك يا دو نفر كسي در برابر اين اتفاق مقاومت نكرد؟! بواقع چگونه شد كه گِل گرفتن درب اتاق بازرگاني بندرعباس براي كسي مهم نبود يا  كسي حاضر نشد از كيان اتاق در شرايط فعلي دفاع كند؟!
 
مروري تيتروار بر اتفاقات اتاق بازرگاني بندرعباس و علل و عوامل منتهي به چنين رخدادي نه تنها براي درج در تاريخ بلكه براي عبرت آموزي آناني كه در انتخاباتي دير يا زود به اين اتاق راه مي‌يابند، مفيد به فايده خواهد بود.
 
1- كار شكني‌ها در اتاق بازرگاني براي صدور كارت عضويت طي سال‌هاي اخير به حدي بوده كه تقريبا عموم متقاضيان عضويت در اتاق به اين باور رسيده بودند كه تمايلي براي عضويت در اين اتاق غير از خودي‌هاي رئيس وجود ندارد؟! اين مسئله در روزهاي منتهي به انتخابات شكل و نمود هر چه بيشتري يافت و برخي گمان كردند كه انتخابات در حال مهندسي است. 
 
2- وقتي چند ماه پيش دامنه انتقادات از رئيس اتاق بازرگاني بندرعباس داغ شد، بجاي پاسخگويي از ناحيه رئيس اتاق و يا منصوبين وي، به ناگاه سر و كله معاون امور استان‌هاي اتاق در يك كليپ تصويري پيدا شد كه تمام قد از رئيس اتاق دفاع مي‌كرد و حتي حاضر نبود برخي مشكلات و موضوعات را در زمينه مديريت اتاق بپذيرد! نام اين چهره و اظهارات زيبايش در دفاع از رئيس اتاق در ذهن‌ها ماند تا روز انتخابات كه به ناگاه افراد واجد شرايط راي دادن، معاون امور استان‌هاي اتاق را بر سر صندوق اخذ راي در بندرعباس ديدند! اين حضور "نابجا" سبب شد خون برخي مخالفان رئيس به جوش آيد و گمان كنند كه رخدادي در حال شكل گرفتن است! كاش جناب زماني خودش شخصا به بندرعباس نمي‌آمد بلكه مسؤول ديگري را بدون پيش زمينه فكري به بندرعباس مي‌فرستاد!
 
3- دير اعلام شدن اسامي كانديداها آنهم در شرايطي كه در ليست كانديداهاي تمام استان‌ها منتشر شده بود، شائبه برانگيز شد. ليست با دو روز تأخير و وقت كشي منتشر شد و در حالي كه اسم برخي چهره‌ها از جمله اعضاي هيأت رئيسه در آن نبود. سپس 24 ساعت بعد و به فاصله 3 روز تا انخابات، ليست كامل شد و رئيس و اعضاي هيأت رئيسه به ليست بازگشتند و اين رفت و برگشت‌ها بلاتكليفي و شرايط بي صاحبي را بر اين اتاق و انتخاباتش حاكم كرد! هر كدام از كانديداها هر لحظه بيم حذف شدن از ليست را داشتند. رخدادي مسخره كه تقريبا در هيچ انتخاباتي تاكنون ديده نشده بود!


4- طي 4 روز تبليغات كانديداهاي انتخابات اتاق بازرگاني متاسفانه درخواست‌هاي مستمر اعضا براي در اختيار داشتن اسامي افراد واجد شرايط راي دادن، همواره بي توجه ماند و ليستي از افراد واجد شرايط به كانديداها داده نشد تا آنها بتوانند جلساتي گروهي و يا فردي براي ارائه برنامه‌هايشان ترتيب دهند. در عوض اين ليست در اختيار رئيس اتاق قرار داشت و وي تك به تك با افراد واجد شرايط راي دادن تماس مي‌گرفت و اين امكان را مي‌يافت تا با آنها ديالوگي آشنا برقرار كند.
 
5- حذف شبانه (دقيقا شب برگزاري انتخابات) نام برخي از كانديداهاي با آبرو و صاحب صلاحيت از سايت اتاق بازرگاني ايران كه سال‌ها در مناصب مختلف در اين شهر مسؤوليت داشته‌اند، شائبه‌هايي را در بر داشت. آنها دقيقا در شب انتخابات دچار شك بزرگي شده بودند كه نمي‌دانستند اعتراض خود را به كجا ببرند! صبح روز انتخابات در كمال ناباوري ديده شد كه اسامي افرادي كه شب گذشته رد صلاحيت شده بودند، در بنر ارسالي از تهران چاپ شده است اما بر روي نام آنها برگه سفيد چسبانده شده است!!! اين مسئله آن چنان ضربه بزرگي به اين افراد بود كه سال‌ها فعاليت سالم و آبرومندانه خود و خانواده‌شان در عرصه اقتصاد ملي و استاني را زير سوال مي‌ديدند و راه به جايي نيز نداشتند! 
 
6- حكايت خنده‌دار ماجرا آن بود كه حوالي ساعت 11 صبح نام افراد "رد صلاحيت شده كه روي اسامي‌شان كاغذ سفيد چسبانده بودند" دوباره به عنوان "تأئيد صلاحيت شده" روي سايت اتاق ايران قرار داده شد!!! 
 
7- مجموع اين اتفاقات و در كنار رفتار تحريك‌آميز فرزند رئيس اتاق كه خود كانديداي اتاق نيز هست، در فيلم‌برداري از چهره افراد تجمع‌كننده در مقابل اتاق آنچنان بر وسعت فشارهاي رواني بر افراد حاضر در اين رخداد افزود كه پس از يك تنش كوتاه، درب اتاق بازرگاني كه خانه بخش خصوصي است و هيچ وابستگي به دولت و يا نهادهاي دولتي ندارد، توسط معدود افرادي گل گرفته شد!
 
8- بايد پذيرفت كه نقش نظارت در اين رخداد كم‌رنگ و هيأت نظارت استاني شايسته و بايسته عمل نكرد!


چه بسا اگر به افراد در موعد زماني مناسب تذكراتي داده مي‌شد و يا مديركل صمت به جاي رفتن به عمان و گير كردن در هواي طوفاني، در درون استان بود و نقش خود را به درستي ايفا مي‌نمود، نياز نبود كه برخي احساس آتش به اختياري كرده و درب اتاق را گل بگيرند.
 
اين نوشته به دنبال توجيه رفتار نامناسب برخي در گل گرفتن درب اتاق بازرگاني نيست اما حقيقت ماجرا اين است كه بايد مجموعه رفتارهاي پس و پيش مرتبط با گِل گرفتن درب اتاق بازرگاني بندرعباس را يكجا ديد تا بتوان آنچه رخ داده است را بدون غرض‌ورزي و غبار و بدون نسبت دادن رفتار (شعبان بي‌مخي) و (ارباب رعيتي)  تحليل كرد. بايد ديد كه چه شد كه اتاق بازرگاني و دربش شايسته گِل گرفتن شدند و كسي اين اقدام را تقبيح كند!!!


بواقع بايد براي برگزاري هر انتخابات دوباره‌اي براي اتاق بازرگاني بندرعباس بدون تقصير انگاري هر كدام از طرفين اين رخداد، ضعف ها را شناسايي و براي اصلاح آنها قدم برداشت و اِلا همان گِلي كه به درت اتاق نشست به سر خانه بخش خصوصي خواهد نشست و هرمزگان از جرگه استان‌هاي مهم و صاحب نقش در اقتصاد ملي فاصله مي‌گيرد و بازرگانان و تجار و فعالان اقتصادي آن نيز منزوي...