پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : احتمال رد مصوبه مجلس درباره محدوديت دوران نمايندگي
پنجشنبه، 16 اسفند 1397 - 02:37 کد خبر:39560
احتمال رد مصوبه مجلس درباره محدوديت دوران نمايندگي در مجلس وجود دارد.


به گزارش جنوب ايران، مصوبه مجلس در خصوص ممنوعيت كانديداتوري نمايندگاني با سابقه ۳ دوره نمايندگي البته اما و اگرهايي به دنبال دارد چنانكه رئيس كميسيون شوراها با بيان اينكه «مصوبه مجلس درباره ممانعت از كانديداتوري نمايندگان با سابقه ۳ دوره متوالي نمايندگي، خلاف قانون اساسي است»، گفت: با توجه به ابهام در اين مصوبه كميسيون شوراها نامه‌اي به رئيس مجلس جهت اصلاحيه اين مصوبه مي‌نويسد كه در صورت پذيرش در جلسه علني اين مصوبه اصلاح مي‌شود.