پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : بارندگي در هرمزگان كمتر از متوسط بلندمدت
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 19:18 کد خبر:39611
مديركل دفتر مطالعات پايه منابع آب ايران گفت:به‌رغم ثبت بارش هاي مناسب در سال آبي جاري، 6 استان اردبيل، هرمزگان، يزد، كرمان، فارس و سيستان و بلوچستان همچنان بارشي كمتر از متوسط 50 سال گذشته را دارا هستند.

به‌گزارش جنوب ايران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو (پاون)، فراز رابعي در اين باره افزود: از بين استان‌هاي كشور، بيشترين افت بارندگي نسبت به بلندمدت مربوط به استان سيستان و بلوچستان بوده كه نسبت به متوسط نيم قرن اخير معادل 22 درصد كاهش يافته است؛ با اين حال، اين استان در سال آبي جاري يكي از بهترين سال‌هاي خود را سپري مي‌كند.
 
وي ادامه داد: ميانگين بارندگي در 25 استان كشور از اول مهرماه تاكنون، بالاتر از متوسط 50 سال گذشته طي مدت مشابه بوده و استان ايلام بيشترين افزايش ميزان بارندگي نسبت به متوسط درازمدت و معادل 114.7 درصد را دارا بوده است.
 
رابعي در مورد ميزان بارش در شش حوضه آبريز اصلي كشور اظهار كرد: متوسط بارندگي در حوضه آبريز مرزي شرق كمتر از نرمال بوده و كاهشي معادل 8 درصد نسبت به ميانگين نيم قرن گذشته را نشان مي‌دهد.
 
مديركل دفتر مطالعات پايه منابع آب ايران با اشاره به آمار ثبت شده در ايستگاه‌هاي مبناي وزارت نيرو، ميزان بارش تجمعي كشور در سال آبي جاري را معادل 200.9 ميلي‌متر عنوان كرد و گفت: متوسط بارش كشور در مدت مشابه سال گذشته معادل 90 ميلي‌متر و متوسط بلندمدت آن معادل 161.9 ميلي‌متر بوده است.
 
رابعي افزود: از مجموعه 104 ايستگاه مبناي باران سنجي تحت عملكرد وزارت نيرو، بيشترين ميزان بارش ثبت شده از ابتداي سال آبي جاري تا 20 اسفند، مربوط به ايستگاه چلگرد استان چهارمحال و بختياري معادل 1346.8 ميلي‌متر و كمترين آن مربوط به ايستگاه امور آب سيستان معادل 22 ميلي‌متر است.
 
وي بيشترين تاثير جبهه بارشي در افزايش مقدار بارندگي طي يك هفته گذشته را مربوط به حوضه آبريز تالش مرداب انزلي و معادل 33 ميلي‌متر عنوان كرد و گفت: اين جبهه بارشي سبب افزايش متوسط ميزان بارندگي در حوضه مرزي غرب از 695 ميلي‌متر در تاريخ 13 اسفند به 728 ميلي‌متر در تاريخ 20 اسفند شده است. همچنين جبهه بارشي ظهور يافته طي يك هفته گذشته سبب افزايش شش ميلي‌متري متوسط بارندگي كشور شده است.
 
مديركل دفتر مطالعات پايه منابع آب ايران تصريح كرد: ميانگين بارندگي استان تهران در همين مدت، معادل 224.5 ميلي‌متر بوده كه نسبت به متوسط 50 سال گذشته، 33 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
 
وي يادآور شد: بر اساس ظهور جبهه بارشي طي يك هفته گذشته، ميانگين بارندگي استان تهران معادل 0.7 ميلي‌متر افزايش يافته است.