پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : لباس سپاه بر تن نماينده بندرعباس
چهارشنبه، 21 فروردین 1398 - 10:37 کد خبر:39694
حسين هاشمي تختي نماينده بندرعباس در محكوميت قرار دادن سپاه در ليست سازمان‌ها تروريستي توسط ترامپ، با لباس سپاه در جلسه علني مجلس حضور يافت.