پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : شرط رهبر انقلاب براي دولت جهت برداشت از صندوق توسعه ملي
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 10:51 کد خبر:39706
پس از جمع بندي وضعيت و در صورت نياز، برداشت از صندوق توسعه ملي مورد تأييد خواهد بود.


به گزارش جنوب ايران نيوز، رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست مجوز رئيس جمهور براي برداشت از صندوق توسعه ملي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي ناشي از خسارات سيلهاي اخير، جديت دستگاههاي مسئول در پيگيري و جبران خسارتهاي مالي سنگين سيل بويژه خسارتهاي وارده بر كشاورزان را لازم دانستند و از دولت خواستند كه با استفاده از محلهاي قانوني موجود، سريعاً اقدامات لازم را آغاز كند و در ادامه پس از جمع بندي وضعيت و در صورت نياز، برداشت از صندوق توسعه ملي مورد تأييد خواهد بود.