پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : چرايي راديكالي‌شدن ادبيات نمايندگان در سال انتخابات
شنبه، 7 اردیبهشت 1398 - 12:35 کد خبر:39808
روش ديگر طرح مسائل محلي و كشوري است...


حميدرضا ترقي عضو حزب مؤتلفه نوشت: اصولا پايان هر دوره مجلس و خصوصا سال اخر، آن نمايندگاني كه از موقعيت و سرمايه اجتماعي مناسبي برخوردار نيستند، براي حفظ كرسي نمايندگي دست به اقدام متفاوتي مي‌زنند تا در بين مردم به عنوان يك نماينده‌ي پيگير مستمر مطالبات عمومي و آشنا به مسئله‌ي قانون‌گذاري شناخته شوند.

از جمله اين اقدامات اصلاح قوانين انتخابات است، به گونه‌اي كه به نفع نماينده‌ي حاضر در مجلس باشد و زمينه‌ي ماندن او را فراهم كند. اقدام دوم استفاده از تريبون مجلس براي مطرح و رسانه‌اي شدن در بين مردم به ويژه مردم شهر و استان است بنابراين موضوعات مختلفي اعم از منطقه‌اي و ملي را در قالب تذكر، سوال و نطق بيان مي‌كنند.

روش ديگر طرح مسائل محلي و كشوري است.

اين مواضع به ظاهر جنبه‌ي حمايت از منافع مردم را در خود دارد، اما در واقع شعار‌هاي مردم پسندي هستند تا نظر افكارعمومي را جلب كنند. اين شعار‌ها در پايان هر دوره‌ي انتخابات از طرف برخي نمايندگان مطرح مي‌شود كه در آن منافع و مسائل ملي وجود ندارد و تنها اهداف و منافع شخصي مورد توجه است.