پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : تحريف خليج فارس ثمري براي تحريف‌كنندگان نخواهد داشت
سه شنبه، 10 اردیبهشت 1398 - 19:59 کد خبر:39854
براي مقابله با تحريف‌گران ضرورت دارد تا توليدات رسانه‌اي ملي و بين المللي چند زبانه و پژوهش‌هاي فكري و تاريخي در اين زمينه تقويت و در كنار برگزاري خليج فارس، جشنواره‌هاي بين المللي را نيز در حوزه‌هاي مختلف تدارك ديد

به گزارش جنوب ايران نيوز، محمد آشوري عضو هيأت رئيسه مجلس در گفت‌وگويي راديويي در خصوص روز ملي خليج فارس اظهار كرد: خليج فارس و اصالت و هويت آن وامدار ملت ايران است چرا كه اين ملت هيچگاه در برابر آناني كه بدنبال دست‌اندازي به اين آب و خاك بوده‌اند كوتاه نيامده و اجازه نيز نخواهد داد كه بيگانگان از اين درياي بيكران براي تعدي به صلح و تعدي به انسانيت و وحدت سواستفاده كنند.
 
 
آناني نيز كه خود را به خواب جهالت زده و تاريخ را تحريف مي‌كنند در حقيقت خود را در برابر تاريخ قرار داده‌اند و اصالت خويش را زير سوال برده‌اند و الا هويت ملت‌ها با تحريف نام‌ها غني‌تر نمي‌شود و هم آناني نيز كه به اين تحريف كمك مي‌كنند، دهها بار به نام خليج فارس در اسناد روزانه و كاربردي‌شان به نام خليج فارس معترف هستند.
 
خليج فارس در گذر از قرن‌هاي متمادي از نقاط راهبردي و حساس منطقه بوده و از اين نظر منطقه اي پر اهميت در جغرافياي جهان محسوب مي شود و موقعيت سرزميني ايران با پس‌كرانه‌اي وسيع و حاكميتي با ثبات و مسلط سبب شده تا امنيتي فراگير بر آن جاري باشد اگر چه همواره نيروهاي فرامنطقه‌اي بدنبال القاي ترس و واهمه در دل كشورهاي حاشيه جنوبي آن هستند.
 
براي مقابله با تحريف‌گران ضرورت دارد تا توليدات رسانه‌اي ملي و بين المللي چند زبانه و پژوهش‌هاي فكري و تاريخي در اين زمينه تقويت و در كنار برگزاري خليج فارس، جشنواره‌هاي بين المللي را نيز در حوزه‌هاي مختلف تدارك ديد و علاوه بر اين آنچه بيش از همه موارد اهميت دارد، توسعه استان‌هاي ساحلي و صيانت از محيط زيست خليج فارس است كه نبايد از آن غفلت كرد.