پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : واكنش حسين فريدون به حكم دادگاه بدوي
شنبه، 14 اردیبهشت 1398 - 22:59 کد خبر:39885
حسين فريدون در واكنش به محكوم شدنش از سوي دادگاه بدوي به حبس گفت: اتهامات مطرح شده عليه اينجانب در دادگاه و پاره‌اي از رسانه‌ها را قوياً و مطلقاً رد مي‌كنم و به آن معترضم.

به گزارش جنوب ايران نيوز، حسين فريدون در واكنش به محكوم شدنش از سوي دادگاه بدوي به حبس اظهار كرد: صرف نظر از نقض صريح قانون در جريان اطلاع‌رساني اين پرونده، اتهامات مطرح شده عليه اينجانب در دادگاه و پاره‌اي از رسانه‌ها را قوياً و مطلقاً رد مي‌كنم و به آن معترضم.
 
برادر رئيس جمهور خاطرنشان كرد: به دليل ريشه نداشتن اين اتهامات در واقعيت و به اميد صدور حكم عادلانه، جهت اثبات بي‌گناهي خود، درخواست برگزاري دادگاه تجديدنظر را تسليم مقامات قضايي خواهم كرد./ايسنا