پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : اقدام بي سابقه و معنادار شبكه الجزيره قطر در مورد نام «خليج فارس»
یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398 - 00:00 کد خبر:39888

شبكه الجزيره عربي در ميزگردي درباره ايران از تصويري به عنوان پس زمينه استوديو استفاده كرد كه نام «خليج فارس» به دو زبان فارسي و انگليسي بيش از هر چيز به چشم مي خورد و توجه شمار بسياري از مخاطبان را به خود جلب كرد./ تابناك