پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : سكوت مديركل از اخراج 300 كارمند تايدواتر
چهارشنبه، 18 اردیبهشت 1398 - 17:46 کد خبر:39938
مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان در حالي اي سرمايه گذاري 114 ميليارد توماني در بخش هاي گردشگري دريايي و فرآورده‌هاي نفتي در بنادر هرمزگان خبر مي دهد كه 300 كارمند تايدواتر از كار بيكار شده‌اند. 🔻مديركل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان از انعقاد دو قرارداد سرمايه گذاري به ارزش يكهزار و 143 ميليارد ريال در بخش هاي گردشگري دريايي و تجارت فرآورده هاي نفتي اين استان و اشتغالزايي براي 100 نفر طي ماه نخست بهار سال «رونق توليد» خبر داد. اين در حالي است كه فقط در ۴ ماهه اخير بيش از ۳۰۰ نفر از پرسنل شركت تايدواتر توسط خريدار جديد آن از كار بيكار شده‌اند و بنادر هرمزگان و شخص مديركل در اين زمينه سكوت پيشه كرده است!

به گزارش جنوب ايران نيوز، مديركل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان از انعقاد دو قرارداد سرمايه گذاري به ارزش يكهزار و 143 ميليارد ريال در بخش هاي گردشگري دريايي و تجارت فرآورده هاي نفتي اين استان و اشتغالزايي براي 100 نفر طي ماه نخست بهار سال «رونق توليد» خبر داد. 
 
اين در حالي است كه فقط در ۴ ماهه اخير بيش از ۳۰۰ نفر از پرسنل شركت تايدواتر توسط خريدار جديد آن از كار بيكار شده‌اند و بنادر هرمزگان و شخص مديركل در اين زمينه سكوت پيشه كرده است!