پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : توضيحات تاجر هرمزگاني درباره وجود نامش در ميان ۵۰ فرد اول دريافت‌كننده ارز نيمايي/ تخلفي انجام نداده‌ام!
چهارشنبه، 18 اردیبهشت 1398 - 18:59 کد خبر:39939
محمد رضا صفا گفت: بيش از يك ميليون يورو ارز نيمايي دريافت كردم اما اين موضوع به ارديبهشت و خرداد سال گذشته باز مي گردد كه در آن برهه‌ زماني نيز واردات صورت پذيرفت و اسناد آن موجود است.

به گزارش جنوب ايران نيوز، محمدرضا صفا كه روز گذشته نامش در ليست منتشر شده از سوي بانك مركزي به عنوان ۵۰ نفري كه بيشترين ارز نيمايي را دريافت كرده‌اند بود در گفت‌وگويي با دلفين نيوز گفت:
 
نايب رييس كميسيون عالي واردات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و نايب رييس اتاق بازرگاني بندرعباس توضيحاتي درباره قرار گرفتن نامش در فهرست 50 دريافت كننده اصلي ارز نيمايي كشور ارائه كرد.
 
وي گفت:بيش از يك ميليون يورو ارز نيمايي دريافت كردم اما اين موضوع به ارديبهشت و خرداد سال گذشته باز مي گردد كه در آن برهه‌ زماني نيز واردات صورت پذيرفت و اسناد آن موجود است. 
 
اين كه من در ليست ۵۰ دريافت كننده ارز نيمايي كشور قرار گرفته ام تنها به دليل حجم كاري گسترده است و اگر تخلفي صورت گرفته بود، اكنون نمي توانستم با شما صحبت كنم و نهادهاي نظارتي ورود كرده بودند.
 
نايب رييس اتاق بازرگاني بندرعباس اضافه كرد: تمام تعهداتي كه به سبب اين فعاليت انجام شده را رسما به مجاري لازم گزارش كرده‌ام و هيچ تخلفي صورت نگرفته است.