پايگاه خبري نگاه جنوب ايران نيوز : بازديد احمد مرادي از آلومنيوم المهدي
دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398 - 00:13 کد خبر:39981
عضو كميسيون انرژي مجلس با تأكيد بر اينكه مديريت جديد شركت آلومينيوم المهدي هرمزال بايد خارج از نگاه‌هاي سياسي و جناحي به اين شركت بنگرد و تنها منافع كارخانه و كاركنان و كارگران را در نظر بگيرد، ابراز كرد: بايد سعي شود از نيروها و ظرفيت‌هاي موجود نيز به بهترين شكل ممكن بهره برد زيرا حذف هر نيرو تبعاتي به همراه دارد.


به گزارش جنوب ايران نيوز، احمد مرادي در حاشيه بازديد از شركت آلومينيوم المهدي هرمزال در گفت و گو با  ايسنا،  افزود: بايد از مجموعه مپنا كه با ورودش توانست مجتمع صنعتي آلومينيوم المهدي هرمزال را از وضعيت وخيم خارج و امروز به روال عادي‌اش بازگرداند، تقدير كرد.

وي با بيان اينكه شناخت خوبي از مجموعه كارگري آلومينيوم المهدي دارم، تصريح كرد: از زمان ورودم به مجلس شوراي اسلامي به موضوع واگذاري اين مجتمع صنعتي به بخش خصوصي ورود كردم كه با اعتراضات متعددي روبه‌رو بود و پرونده را موردبررسي قرار دادم.


مرادي با اشاره به اينكه در بررسي پرونده تخلفات گسترده‌اي مشاهده شد، خاطرنشان كرد: در دوره نهم مجلس اقداماتي آغاز شد اما پس از مدتي خوابيده بود تا بار ديگر اين پرونده را به جريان انداخته و از طريق ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و كميسيون اجراي اصل 44 قانون اساسي موضوع واگذاري موردبررسي و پيگيري مجدد قرار گرفت.

نماينده مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه هنوز اين پرونده باز و به درخواست بنده در هفته جاري با اعمال ماده 234 آئين‌نامه داخلي مجلس پرونده واگذاري توسط مالك سابق بررسي مي‌شود، اضافه كرد: اگر در مجلس اين موضوع رأي بياورد، موضوع به قوه قضاييه رفته و مسير خود را طي مي‌كند تا متخلفين نيز مورد برخورد قضايي قرار گيرند.

وي با اشاره به اينكه از آمدن مديريت جديد اين شركت نيز بايد خوشحال بود كه توانسته در اين مدت كوتاه رضايت تمامي كارگران و كاركنان و مسئولان كشوري و استاني را به ارمغان بياورد، عنوان كرد: اين عملكرد نشان داد واگذاري گذشته همراه با فساد صورت گرفته و با مديريت ضعيف سعي در نابودي شركت آلومينيوم المهدي هرمزال داشت.

مرادي با بيان اينكه مديريت جديد بايد خارج از نگاه‌هاي سياسي و جناحي به اين شركت بنگرد و تنها منافع كارخانه و كاركنان و كارگران را در نظر بگيرد، ابراز كرد: بايد سعي شود از نيروها و ظرفيت‌هاي موجود نيز به بهترين شكل ممكن بهره برد زيرا حذف هر نيرو تبعاتي به همراه دارد.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه انتظارات از اين مجتمع صنعتي بيشتر است و هركسي حق مشورت دارد اما تصميم‌گيري و انتخاب نهايي با خود مديرعامل است، تصريح كرد: آن افرادي كه بي‌گناه با تصميم نادرست مديريت قبلي بركنار شدند بايد با بررسي مجدد به كار خود بازگردند و اگر قرار است از نيروي جديد استفاده شود سعي بر بهره‌گيري از مردم ساكن اطراف كارخانه باشد كه تمامي آلودگي‌هايش را تحمل مي‌كنند و حق‌دارند از مزاياي آن‌هم بهره‌اي ببرند.


وي ارتقا فعاليت‌ها و محصولات شركت آلومينيوم المهدي هرمزال را باعث خشنودي هر هرمزگاني دانست و عنوان كرد: خيلي زحمت‌ها كشيده شد كه به مردم و مسئولان تفهيم شود كه واگذاري صحيحي نبوده و پشت آن  فساد و آلودگي بوده است و از اينكه كارخانه به مپنا واگذارشده قلبأ خوشحال هستم چون مي‌دانم مپنا در پي تضييع حقوق كارگران نيست.